Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Polibutadien là sản phẩm trùng hợp của

Điều chế Polibutadien

Polibutadien là sản phẩm trùng hợp của được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến điều chế polibutadien. Cũng như đưa ra các câu hỏi liên quan đến Monome được dùng để điều chế polibutađien là gì. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Polibutadien là sản phẩm trùng hợp của

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2

B. CH2=C=CH2

C. CH2=CH

D. CH2-CH-CH=CH2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Công thức cấu tạo của polibutađien là

A. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

B. (-CH2-CHCl-)n.

C. (-CF2-CF2-)n.

D. (-CH2-CH2-)n.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Polietilen là sản phẩm của phản ứng trùng hợp:

A. CH2=CH-Cl.

B. CH2=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH-CH3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Monome được dùng để điều chế polipropilen là

A. CH2=CH-CH3.

B. CH2=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH≡CH

Xem đáp án
Đáp án A

Polipropilen được điều chế từ monome Propilen

CH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n.

Câu 4. Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A. CH3COO-CH=CH2.

B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. C2H5COO-CH=CH2.

D. CH2=CH-COO-CH3.

Xem đáp án
Đáp án A

-----------------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học Polibutadien là sản phẩm trùng hợp của. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn, trong quá trình làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan đến xác định số đồng phân.

Chúc các bạn học tập tốt.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm