Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 để ôn lại những kiến thức được học, rèn luyện cùng các dang đề kiểm tra học kì khác nhau nhằm đạt được thành tích học tập cao nhất.

 • 1

  Gen A quy định lông ngắn trội hoàn toàn so với gen a quy định lông dài. Hai cơ thể đem lai ở P có kiểu gen như thế nào để F1 thu được có cả lông ngắn và lông dài?

 • 2

  Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

 • 3

  Từ thí nghiệm nào sau đây, Men đen rút ra quy luật phân li:

 • 4

  Cây dâu tây có bộ NST 2n = 24. Ở cây tam bội sẽ có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là:

 • 5

  Cho biết tính trạng thân cao (B) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (b). Lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thu được F1. Lai phân tích F1 thì tỉ lệ kiểu gen ở con lai tạo ra là:

 • 6

  Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit: UXGXXUUAUXAUGGU khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin?

 • 7

  Đột biến làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ thuộc loại

 • 8

  Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai với cây cà chua quả vàng thì kết quả thu được ở thế hệ lai là:

 • 9

  Ở người có 2n = 46. Một tế bào đang ở kì sau của quả trình nguyên phân có số nhiễm sắc thể là bao nhiêu?

 • 10

  Theo NTBS, xét về mặt số lượng nucleotit trên phân tử ADN thì trường hợp nào dưới đây là đúng?

 • 11

  Trong các tế bào dưới đây, tế bào nào bị đột biến thể dị bội?

 • 12

  Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

  (Biết vàng là trội hoàn toàn so với xanh, trơn là trội hoàn toàn so với nhăn)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm