Bài tập Yes/ No Question có đáp án

Ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 chương trình mới có đáp án

Mã số: 11594. Đã có 415 bạn thử.

Bài tập hè Tiếng Anh lớp 2 theo chuyên đề có đáp án

Tài liệu luyện tập Tiếng Anh lớp 2 dạng bài Yes/ No Question có đáp án dưới đây gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 nắm chắc cách đặt câu hỏi và trả lời dạng bài Yes/ No Question: Câu hỏi không có từ để hỏi hiệu quả.

Ngoài Bài tập Yes/ No Question có đáp án, mời các bạn tham khảo thêm:

1/ Match the question with the responses

Bài tập Yes/ No Question có đáp án

2.
3.
4.
5.
6.
2/ Match the questions with the responses

Bài tập Yes/ No Question có đáp án

2.
3.
4.
5.
3/ Complete the sentence

Bài tập Yes/ No Question có đáp án

b/
c/
d/
Bắt đầu ngay
1 415