Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa

Trắc nghiệm Vật lý 12 có đáp án

Mã số: 08057. Đã có 3.284 bạn thử.

Trắc nghiệm Vật lý 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

Tài liệu liên quan tới bài Dao động điều hòa - Vật lý 12:

  1. 20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ
  2. Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 2: Dao động điều hòa
  3. Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa
1
Phương trình của một dao động điều hòa là:
Đề kiểm tra Vật lí 12
Chọn phát biểu đúng
2
Tìm phát biểu sai về lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa.
3
Một vật dao động điều hòa theo phương trình:
Đề kiểm tra Vật lí 12
Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:
4
Dao động điều hòa có phương trình:
Đề kiểm tra Vật lí 12
Vận tốc cực đại của dao động có giá trị
5

Khi dao động điều hòa, vật có chu kì π/5 (s) và vận tốc cực đại 15 cm/s. Từ vị trí cân bằng vật có thể ra xa nhất một đoạn

6
Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại, ở phía chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:
Đề kiểm tra Vật lí 12
7
Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 10 rad/s. Ở li độ 3 cm, vận tốc dao động của vật bằng nửa vận tốc cực đại. Vận tốc cực đại của vật có giá trị
8
Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ (3√3)/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là
Đề kiểm tra Vật lí 12
9
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2cos⁡20πt (cm). Vận tộc trung bình của vật khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ là 1 cm là
10
Vật giao động điều hòa theo phương trình x=Acos⁡ωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là
Bắt đầu ngay
8 3.284