Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông tư 22 có đáp án

Mã số: 11330. Đã có 222 bạn thử.

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sắp tới, mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kỳ 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học học kì 2 được để dưới dạng trắc nghiệm với những câu hỏi bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây.

I/ Look, read and right Yes or No as example.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Hi. I am Nam. I am student at Binh Minh primary school. It is big and nice.

My school has a library, a computer room and a music room.

My class is big.

I play chess, do puzzles or chat with friends at school.

I love my school very much.

1. I am Nga.
2.My school is a big and nice school
3.I am student at Kim Dong primary school
4.My classroom is new
5.I chat with friends at school
6.I don’t love my school
II/ Look and read.Put a tick (X) or (V) in the box:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
III/ Look at the picture.Write the word:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
1 222