Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 theo thông tư 22 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 3 khác nhau giúp học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I/ Look, read and right Yes or No as example.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Hi. I am Nam. I am student at Binh Minh primary school. It is big and nice.

My school has a library, a computer room and a music room.

My class is big.

I play chess, do puzzles or chat with friends at school.

I love my school very much.

Yes/No

1. I am Nga.

No

2. My school is a big and nice school.

3. am student at Kim Dong primary school.

4. My classroom is new.

5. I chat with friends at school.

6. I don’t love my school.

II/ Look and read.Put a tick(v) in the box:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

III/ Look at the picture.Write the word:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

ĐÁP ÁN:

I.

Yes/No

1.I am Nga

No

2.My school is a big and nice school

Yes

3.I am student at Kim Dong primary school

No

4.My classroom is new

No

5.I chat with friends at school

Yes

6.I don’t love my school

No

II.

1. v 2. v 3. x 4. v 5. x 6. v

III.

1. sunny

2. windy

3. map

4. ship

5. bus

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm