Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019 - 2020

Giảm tải chương trình học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019 - 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019 - 2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về chương trình giảm tải kiến thức trong học kì 2 môn Toán nhé. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giảm tải chương trình học môn Toán lớp 12

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

Mục I. 2. Định nghĩa tích phân

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Tính chất 1, 2, 3

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ4, HĐ5

Tự học có hướng dẫn

1

Chương III.

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

§2. Tích phân

Mục III. Phương pháp tính tích phân

Đối với phương pháp đổi biến số, chỉ thực hiện đổi biến số (không quá một lần) để tính tích phân.

Tính tích phân sử phương pháp đổi biến dạng x = f (t ), chỉ hỏi với dạng x = asin t

(hoặc x = a cost ) hoặc x = a tan t.

Bài tập 3, 4a, 4b

Hướng dẫn học sinh sử dụng các phương pháp tính tích phân để thực hiện ngay trong tiết dạy mục III.

Bài tập (tr 112): 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5b, 5c.

Học sinh cần làm

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Tính thể tích, Ví dụ 4

Thay bằng “bài toán” trong mục III

Mục II.2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt

Tự học có hướng dẫn

Mục III. Thể tích khối tròn xoay

Tự học có hướng dẫn

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Bài tập (tr 121): 1, 2, 4.

Học sinh cần làm

Ôn tập Chương III

Bài tập (tr 127): 3, 4c, 4d, 4e, 4g, 6a, 6b, 6g, 7a. Bài tập trắc nghiệm (tr 127, 128): từ 1 đến 5.

Học sinh cần làm

Bài 7b, câu trắc nghiệm 6

Không dạy giải dạng toán: Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị y = f (x), y = g (x) và hai đường

thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox.

2

Chương

IV. Số phức

§1. Số phức

HĐ3, HĐ5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập cần làm (tr 133): 1, 2c, 4a, 4d, 6.

Học sinh cần làm

§2. Cộng trừ và nhân số phức

HĐ3

Tự học có hướng dẫn

Ví dụ 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 135): 1a, 1b, 3a, 3d, 4, 5.

Học sinh cần làm

§3. Phép chia số phức

HĐ1, HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục 2. Phép chia số phức

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 138): 1b, 1c, 2c, 2d, 3a, 3b, 4b, 4c.

Học sinh cần làm

§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Mục 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 140): 1, 2.

Học sinh cần làm

Ôn tập Chương IV

Bài tập (tr 143): 4, 5, 8, 9.

Bài tập (tr 144): Từ câu 1 đến câu 6.

Học sinh cần làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

3

Ôn tập cuối năm

I. Câu hỏi

II. Bài tập

I. Câu hỏi: Từ câu 1 đến câu 10.

II. Bài tập 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9b, 9d, 10, 11a, 11b, 12b, 12d, 13, 15b, 15c, 16.

Học sinh cần làm

Bài 14 (tr 148)

Không dạy giải dạng toán : Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị y = f (x), y = g (x) và hai đường

thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox.

HÌNH HỌC

1

Chương III.

Phương pháp toạ độ trong không gian

§1. Hệ toạ độ trong không gian

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Không dạy

Mục III. Định lý

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập (tr 68): 1a, 4a, 5, 6.

Học sinh cần làm

§2. Phương trình mặt phẳng

Mục I. Bài toán

Không dạy giải bài toán, chỉ công nhận kết quả của bài toán

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Bài toán 2

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Mục II. 2. Các trường hợp riêng

Tự học có hướng dẫn

HĐ6

Tự học có hướng dẫn

Mục III. 2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

Tự học có hướng dẫn

Mục IV. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ7

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 80): 1, 3, 7, 8a, 9a.

Học sinh cần làm

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

Mục I. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ3

Tự học có hướng dẫn

Mục II.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song;

2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 89): 1a, 1c, 1d, 3a, 4, 6, 9.

Học sinh cần làm

Ôn tập chương III

Bài tập (tr 91): 2, 3, 4, 6, 8, 11.

Câu hỏi trắc nghiệm (tr 94): Từ câu 1 đến câu 10.

Học sinh cần làm

2

Ôn tập cuối năm

Bài tập (tr 99): 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.

Học sinh cần làm

Giảm tải chương trình học lớp 12 môn Toán bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình học kì 2 Toán 12 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn nội dung Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019 - 2020. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm