Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toluen có làm mất màu dung dịch brom không

Chất làm mất màu dung dịch Brom

Toluen có làm mất màu dung dịch brom không được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến Toluen có làm mất màu dung dịch brom hay không. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Toluen có làm mất màu dung dịch brom không?

Trả lời:

Toluen không làm mất màu dung dịch brom

Những chất làm mất màu dung dịch Brom

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và các hợp chất tương tự (Hợp chất không no) làm mất màu dung dịch brom:

Thí dụ: 

Br2 + C2H2 → C2H2Br2

Br2 + CH2=CH2 → C2H4Br2

2. Xicloankan vòng 3 cạnh

Vòng 3 cạnh

3. Andehit và các hợp chất tương tự có nhóm CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, stiren, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

 C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

(phenol)

Câu hỏi vận dung liên quan 

Câu 1. Cho các chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen. Số chất làm mất màu dung dich brom là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án
Đáp án A

Có 3 chất làm mất màu dung dịch brom là: stiren,axetilen, etilen

Phương trình hóa học của phản ứng là

Stiren:

Br2 + C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Axetilen:

Br2 + C2H2 → C2H2Br2

Etilen:

Br2 + CH2=CH2 → C2H4Br2

Câu 2. Dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt chúng ba chất lỏng trong ba ống nghiệm riêng biệt sau: benzen, toluen và stiren

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch KMnO4.

D. Dung dịch AgNO3/NH3.

Xem đáp án
Đáp án C

Benzen không tác dụng với đung dịch KMnO4 .

Stiren tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, còn toluen không phản ứng ở nhiệt độ thường

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Toluen tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ cao.

Khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4 thì xảy ra hiện tượng dung dịch KMnO4 bị mất màu.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Câu 3. Nội dung nhận định nào sau đây không đúng:

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Phenol làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch brom khi đun nóng.

Xem đáp án
Đáp án D

A. Đúng:  Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

B Đúng: Phenol làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D Sai Toluen không làm mất màu dung dịch brom

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

(1) Toluen tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ cao.

(2) Benzen và toluen tuỳ thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại.

(3) Stiren vừa có tính chất giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Benzen và toluen đều không phản ứng với KMnO4 đun nóng.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là gây độc hại cho cơ thể

(3) Đúng: Stiren vừa có tính chất giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Sai: Benzen và toluen đều không phản ứng với KMnO4 đun nóng

7C6H6 + 10KMnO4 → 6C6H5COOK + 10MnO2 + 4KOH + 4H2O

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng:

(1) Công thức tổng quát chung của hiđrocacbon thơm  là CnH2n-6 (n ≥ 6).

(2) Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử dung dịch KMnO4

.(3) Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng

(4)  Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

Số nhận định sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án C

(1) Sai

Không phải hiđrocacbon nào cũng có công thức tổng quát là CnH2n-6

Thí dụ: Stiren là hiđrocacbon thơm nhưng có công thức là C8H8

(2) đúng

Stiren phản ứng làm mất màu thuốc tím ở điều kiện thường:

3C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

Benzen không làm mất màu dd này ở mọi điều kiện

Toluen không phản ứng với dung dịch này ở điều kiện thường, khi đun nóng làm mất màu thuốc tím:

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

(3) Đúng: Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

(4) sai, vì benzen không phản ứng với dung dịch brom (chỉ phản ứng với brom khan khi có xúc tác bột sắt).

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Toluen có làm mất màu dung dịch brom không. Bài viết đã cho bạn đọc thấy được toluen có thể làm mất  màu dung dịch brom hay không. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 11

Đánh giá bài viết
1 24.877
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm