Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho giúp học sinh không chỉ củng cố lý thuyết đã được học, làm quen với các thí nghiệm thuộc chương 2 mà còn ôn luyện nâng cao thành tích môn Hóa.

Hóa học 11 Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Câu 1: Người ta thu đầy khí X rồi nút bình bằng nút cao su có cắm một ống thủy tinh vuốt nhọn (hình bên). Sau đó cho đầu ống thủy tinh vào trong một chậu nước có phenolphlatein thấy các tia nước màu hồng bắn mạnh trong bình. Khí X là

Trắc nghiệm Hóa học 11

A. HCl.

B. O2.

C. N2.

D. NH3.

Câu 2: Để điều chế chất X trong phòng thí nghiệm người ta cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối Y, trong bình cầu có cổ cong. Bình cầu dùng để thu chất X được làm lạnh bằng nước đủ. X có thể là chất nào trong các chất sau:

A. HNO3.

B. H2S.

C. HBr.

D. HI.

Câu 3: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác khí X tác dụng với dung dịch NaOH thì có mùi khai thoát ra. Chất X là

A. amophot.

B. amoni nitrat.

C. urê.

D. natri nitrat.

Câu 4: Trong mỗi chén sứ X, Y, Z đựng 1 loại muối nitrat. Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi làm nguội chén nhận thấy: trong chén X không còn lại dấu vết gì, trong chén Y còn lại chất rắn màu trắng, trong chén Z còn lại chất rắn màu đen tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch có màu lam. Các muối nitrat lần lượt là

A. NH4NO3, Zn(NO3)2, AgNO3.

B. Hg(NO3)2 , Ca(NO3)2, Fe(NO3)2 .

C. NH4NO3, NaNO3, Cu(NO3)2.

D. NH4NO3, KNO3, Fe(NO3)2 .

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1D2A3B4C
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 11

    Xem thêm