Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (Tiết 2) do VnDoc biên soạn, tài liệu hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa đạt kết quả cao.

Hóa học 11 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (Tiết 2)

Câu 1: Cho sơ đồ sau : X + H2O → H3PO4.

Số chất X thỏa mãn là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 2: Cho 2,64 gam (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H3PO4. Muối thu được là

A. NH4H2PO4.

B. (NH4)2HPO4.

C. (NH4)3PO4.

D. NH4H2PO4.và (NH4)2HPO4.

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 có khối lượng 4,04 gam phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được 336 ml NO (sản phẩm khử duy nhất (đktc)). Số mol axit tham gia phản ứng là

A. 0,06 mol.

B. 0,0975 mol.

C. 0,18 mol.

D. 0,125 mol.

Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl dư tạo ra 8,96 lít khí H2 (đktc). Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư tạo ra 5,75 gam hỗn hợp khí Y gồm NO và N2O dung dịch thu được sau phản ứng chỉ có hai muối. Thể tích của hỗn hợp Y (đktc) là

A. 8,96 lít.

B. 3,36 lít.

C. 7,28 lít.

D. 3,64 lít.

Câu 5: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước được 300 ml dung dịch Y. pH của dung dịch Y là

A. 2,0.

B. 1,7.

C. 1,3.

D. 1,0.

Câu 6: Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng chứa 73% Ca(PO4)2, 26% CaCO3và 1% SiO2. Khối lượng dung dịch H2SO4 65% tác dụng với 100kg quặng kẽm khi điều chế supephotphat đơn là

A. 110,2 kg.

B. 106,5 kg.

C. 74,7 kg.

D. 71,0 kg.

Câu 7: Cho a mol P2O5 vào 200ml dung dịch NaOH thì thu được dung dịch chứa 0,15 mol Na2HPO4 và 0,25 mol NaH2PO4. Giá trị của a và nồng độ mol của NaOH là

A. a = 0,2 và CM = 2,75M

B. a = 0,4 và CM = 2,75M.

C. a = 0,4 và CM = 5,5M.

D. a = 0,2 và CM = 5,5M.

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 4,878 gam halogenua của photpho thu được hỗn hợp hai axit. Để trung hòa hoàn toàn hỗn hợp này cần 90 ml dung dịch NaOH 1M. Halogen đó là

A. F.

B. Cl.

C. Br.

D. I.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D2. A3. C4. D5. D6. A7. A8. C

Câu 3

nNO = 0,015 mol

Gọi x, y là số mol của Fe và O trong hỗn hợp X => 56x + 16y = 4,04 (1)

Fe → Fe3+ + 3e

O + 2e → O2-

N+5 + 3e → N+2

=> 3x = 2y + 0,045 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,055 mol; y = 0,06 mol

Áp dụng bảo toàn nguyên tố với N:

nHNO3 = nNO + nNO3- = 0,015 + 3x = 0,18 (mol)

Đánh giá bài viết
1 226
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm