Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 15: Cacbon

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 15: Cacbon với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa được xây dựng dựa trên nội dung lý thuyết trọng tâm, giúp học sinh tự ôn luyện bài học tại nhà và nâng cao thành tích học tập môn Hóa của bản thân.

Hóa học 11 Bài 15: Cacbon

Câu 1: Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Câu 2: Chất nào sau đây không phải dạng thủ hình của cacbon?

A. Than chì

B. Thạch anh

C. Kim cương

D. Cacbon vô định hình

Câu 3: Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây?

A. Đá đỏ.

B. Đá vôi.

C. Đá mài.

D. Đá tổ ong.

Câu 4: Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KclO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

A. 6.

B. 4.

C. 7.

D. 5.

Câu 5: Nhận định nào sau đây sai?

A. Cacbon monoxit không tạo ra muối và là một chất khử mạnh.

B. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể khử được tất cả cac oxit kim loại giải phóng kim loại.

C. Than gỗ được dùng để chế thuốc súng, thuốc pháo, chất hấp phụ.

D. Than muội được dùng để làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy.

Câu 6: Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2 và 1,96.

B. 1,5 và 1,792.

C. 1,2 và 2,016.

D. 1,5 và 2,8.

Câu 7: Cho m gam than (C) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2.

B. 6.

C. 2,5.

D. 3.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. B3. B4. A5. B6. A7.

Câu 6:

C + O2 → CO (x mol) + CO2 (y mol)

x + y = 0,1 => nC = 0,1 => m = 1,2 gam

28x + 44y = 32.1,25(x + y) => x = 0,025; y = 0,075 (mol)

Bảo toàn nguyên tố O:

nO2 = \frac{x\ +\ 2y}{2} = 0,0875

Đánh giá bài viết
1 593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm