Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 15: Cacbon

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 15: Cacbon với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa được xây dựng dựa trên nội dung lý thuyết trọng tâm, giúp học sinh tự ôn luyện bài học tại nhà và nâng cao thành tích học tập môn Hóa của bản thân.

 • 1

  Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa?

 • 2

  Chất nào sau đây không phải dạng thủ hình của cacbon?

 • 3

  Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây?

 • 4

  Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KclO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

 • 5

  Nhận định nào sau đây sai?

 • 6

  Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được (đktc). Giá trị của m là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.308
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm