Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 16: Hợp chất của cacbon

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 16: Hợp chất của cacbon là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO trong phòng thí nghiệm

 • 2

  Quặng nào sau đây chứa CaCO3?

 • 3

  CO không khử được các oxit trong nhóm nào sau đây?

 • 4

  Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân?

 • 5

  Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

 • 6

  Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3 còn lại là tạp chất trơ. Nung m gam đá này một thời gian thu được 0,78m gam chất rắn. Hiệu suất phân hủy CaCO3

 • 7

  Nung 34,6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2, NaHCO3 và KHCO3, thu được 3,6 gam H2O và m gam hỗn hợp các muối cacbonat. Giá trị của m là

 • 8

  Cho 11,6 gam hỗn hợp gồm oxit và muối cacbonat của kim loại kiềm R. Hòa tan hết hỗn hợp trên cần vừa đủ 0,2 mol HCl. Kim loại R là

 • 9

  Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 20,4. Giá trị của m là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm