Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng do VnDoc biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học tại nhà, làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau.

 • 1

  Cho các phản ứng sau:

  (1) Cu(NO3)2 (2) NH4NO2

  (3) NH3 + O2 (4) NH3 + Cl2

  (5) NH4Cl (6) NH3 + CuO

  Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra khí N2

 • 2

  Cho các phản ứng sau:

  (1) NH4Cl (2) NH4NO3

  (3) NH4NO2 + NaOH (4) Cu + HCl + NaNO3

  (5) (NH4)2CO3

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo thành khí NH3

 • 3

  Cho 2 muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

  X + Y → không xảy ra phản ứng.

  X + Cu → không xảy ra phản ứng.

  Y + Cu → không xảy ra phản ứng.

  X +Y + Cu → xảy ra phản ứng.

  X và Y là

 • 4

  Axit nitric và axit photphoric có cùng phản ứng với nhóm các chất nào sau đây?

 • 5

  Để phân biệt các dung dịch axit HCl, HNO3, H2SO4 và H3PO4, người ta dùng thêm kim loại nào sau đây?

 • 6

  Có các dung dịch sau: HCl, H3PO4, NaH2PO4, NaH2PO4và Na3PO4. Trộn các dung dịch đó với nhau theo từng đôi một, số cặp xảy ra phản ứng là

 • 7

  Để phân biệt các mẫu phân bón sau: (NH4)2SO4, NH4Cl và Ca(H2PO4)2 cần dùng thuốc thử là

 • 8

  Cho các mệnh đề sau:

  (1) Amoniac được dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa.

  (2) NO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

  (3) Trong phòng thí nghiệm , HNO3 được điều chế bằng cách đun nóng NaNO3 tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc.

  (4) Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung nóng hỗn hợp quặng photphoric, cát và than cốc ở 1200oC trong lò điện.

  (5) Phân supephotphat đơn có thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

  Trong các mênh đề trên, số mệnh đề đúng là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 119
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm