Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm?

 • 2

  Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ:

  H3PO4 → X → Y → Z.

  Các chất X, Y, Z lần lượt là

 • 3

  Thành phần chính của quặng photphorit là

 • 4

  Cho 4 dung dịch sau: Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 và H3PO4 có cùng nồng độ mol, có các giá trị pH lần lượt là: pH1, pH2, pH3 và pH4. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần ph?

 • 5

  Nhận xét nào sau đây đúng?

 • 6

  Cho các chất sau: NaOH, H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là

 • 7

  Cho sơ đồ sau: HCl + muối X → H3PO4 + NaCl

  Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm