Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

VnDoc gửi đến các em bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat (Tiết 2) bao gồm cả phần lý thuyết, bài tập trắc nghiệm Hóa được biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học tại nhà.

 • 1

  Cho các phản ứng sau:

  (1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2 (lò điện); (2) NH3 + O2 (to cao)

  (3) Cu(NO3)2 (to cao) (4) NH4Cl + NaOH.

  Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra đơn chất là.

 • 2

  Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. các chất tan có trong dung dịch X là

 • 3

  Cho sơ đồ chuyển hóa: P2O5 → X → Y → Z.

  Các chất X, Y, Z lần lượt là

 • 4

  Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

 • 5

  Thủy phân hoàn toàn 5,42 gam PX3 trong nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Biết rằng H3PO3 là một axit 2 nấc. Công thức của PX3

 • 6

  Lấy 124 gam P đem điều chế H3PO4 với hiệu suất phản ứng đạt 100%. Thể tích dung dịch H3PO4 35% (D = 1,25 gam/ml) có thể thu được là

 • 7

  Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.

  a) Giá trị của V là

 • b

  Các muối trong dung dịch X là

 • 8

  Cho dãy biến hóa sau:

  Ca3(PO4)2 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2

  Biết hiệu suất 70% khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 467 gam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 169
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm