Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

VnDoc gửi tới quý thầy cô cùng các em bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ, được xây dựng từ nội dung lý thuyết trọng tâm, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa đạt chất lượng cao.

Hóa học 11 Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Câu 1: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

A. Cacbon

B. Hiđro

C. Oxi

D. Nitơ.

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ?

A. Al2C4

B. CH4

C. CO

D. Na2CO3.

Câu 3: Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

A. Cộng hóa trị

B. ion

C. Kim loại

D. Hiđro.

Câu 4: Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường

A. Xảy ra nhanh và tạo ra hỗn hợp sản phẩm.

B. Xảy ra chậm và tạo ra một sản phẩm duy nhất.

C. Xảy ra chậm và tạo ra hỗn hợp sản phẩm.

D. Xảy ra nhanh và tạo ra một sản phẩm duy nhất.

Câu 5: Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là

A. Tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ.

B. Nhiêt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.

C. Liên kết trong phân tử chủ yếu là liên kết ion.

D. Thường kém bền với nhiệt và dễ cháy.

Câu 6: Mục đích phân tích định tính chất hữu cơ là

A. Tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ.

B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.

C. Xác định phân tử khối của chất hữu cơ.

D. Xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ.

Câu 7: Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ.

A. Xác định nhiệt độ sôi của chất hữu cơ.

B. Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ.

C. Xác định cấu tạo của chất hữu cơ.

D. Xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ.

Câu 8: Oxi hóa hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 6 gam X là

A. 2,4 gam.

B. 1,6 gam.

C. 3,2 gam

D. 2,0 gam.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. A2. B3. A4. C5. D6. D7. B8. B

Câu 8:

nCO2 = 0,3 mol; nH2O = 0,4 mol

mX = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + mO

=> 12.0,3 + 2.0,4 + mO = 6 => mO = 1,6 gam

Đánh giá bài viết
1 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm