Từ ngày 15/8/2022, mức lương khởi điểm của thư viện viên hạng III có bằng tiến sĩ là 4.470.000 đồng?

Theo Thông tư mới, viên chức chuyên ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I, hệ số lương cao nhất 7,55. Viên chức thư viện hạng III có bằng tiến sĩ sẽ có mức lương khởi điểm là 4.470.000 đồng. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung.

>> Chi tiết: Bảng lương viên chức thư viện từ 15/08/2022

Câu hỏi: Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn được hỏi về nguyên tắc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện? Viên chức thư viện có bằng tiến sĩ thì mức lương khởi điểm là bao nhiêu? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.

1. Quy định về tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện?

Về tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện thì tại Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định cụ thể như sau:

(1) Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

(2) Tâm huyết với nghề, trung thực, khách quan, thẳng thắn; làm việc khoa học, có chính kiến rõ ràng; có thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(3) Tôn trọng quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của mọi tầng lớp nhân dân theo quy định của pháp luật. Có ý thức cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện.

(4) Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.

(5) Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

2. Quy định về nguyên tắc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về nguyên tắc xếp lượng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện cụ thể như sau:

(1) Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

(2) Khi bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện tương ứng không được kết hợp nâng bậc lượng hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3. Quy định về cách xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện?

Đối với quy định về cách xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện thì tại Điều 9 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định cụ thể như sau:

(1) Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lượng 5,75 đến hệ số lương 7,55;

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lượng của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4.00 đến hệ số lượng 6,38;

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lượng của viên chức loại A1, từ hệ số lượng 2,34 đến hệ số lượng 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

(2) Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 3, hệ số lượng 3,00, ngạch viên chức loại Al;

- Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ, phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại Al;

- Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo đại học phù | hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại Al;

- Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV: xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B;

- Trường hợp khi tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo trung cấp phù | hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV: xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B.

Theo đó, viên chức thư viện hạng III có bằng tiến sĩ sẽ có mức lương khởi điểm là 4.470.000 đồng.

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
1 564
Sắp xếp theo

Hành chính

Xem thêm