Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên tiểu học, THCS và THPT như thế nào? Trường hợp giáo viên làm quá số tiết theo quy định có được tính lương thừa giờ hay không? VnDoc.com xin tổng hợp và giới thiệu tới các bạn cách tính tiền dạy thừa giờ của giáo viên các cấp một cách đầy đủ và chính xác nhất, mời các bạn tham khảo.

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên

Bà Trần Ngọc Linh hỏi, tiền lương một giờ dạy đối với giáo viên quy định là tiền lương một giờ dạy 60 phút hay tiền lương một tiết dạy (35 phút đối với Tiểu học và 45 phút đối với THCS và THPT)?
Hiện nay ở địa phương bà Trần Ngọc Linh (Đắk Nông) , khi tính tiền thêm giờ cho giáo viên, các kế toán đều cho rằng đó là tiền lương một giờ dạy 60 phút, số tiết dạy thêm giờ của giáo viên đều phải quy đổi sang 60 phút rồi nhân với tiền lương một giờ dạy thêm.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ trả lương làm thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Theo đó, công thức tính tiền lương 1 giờ dạy đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên cơ sở dạy nghề được tính như sau:

Tiền lương 1 giờ dạy = (Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/Định mức giờ dạy trên năm) x (Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/52 tuần)

Số giờ dạy thêm/năm học là căn cứ để tính tiền lương dạy thêm giờ/năm học. Tuy nhiên, việc xác định giờ dạy hay tiết dạy phụ thuộc vào quy định chế độ làm việc đối với giáo viên của từng cấp học.

Đối với cấp phổ thông, chế độ làm việc đối với giáo viên được quy định là tiết dạy (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đã quy định định mức tiết dạy/năm học đối với giáo viên phổ thông được gọi là định mức giờ dạy/năm.

Vì vậy, việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông được tính theo số tiết dạy thêm giờ.

Đánh giá bài viết
3 30.384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lao động - Tiền lương Xem thêm