Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên tiểu học, THCS và THPT như thế nào? Trường hợp giáo viên làm quá số tiết theo quy định có được tính lương thừa giờ hay không?

Cách tính tiền lương một giờ dạy của giáo viên

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên

Bà Trần Ngọc Linh hỏi, tiền lương một giờ dạy đối với giáo viên quy định là tiền lương một giờ dạy 60 phút hay tiền lương một tiết dạy (35 phút đối với Tiểu học và 45 phút đối với THCS và THPT)?
Hiện nay ở địa phương bà Trần Ngọc Linh (Đắk Nông) , khi tính tiền thêm giờ cho giáo viên, các kế toán đều cho rằng đó là tiền lương một giờ dạy 60 phút, số tiết dạy thêm giờ của giáo viên đều phải quy đổi sang 60 phút rồi nhân với tiền lương một giờ dạy thêm.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ trả lương làm thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Theo đó, công thức tính tiền lương 1 giờ dạy đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên cơ sở dạy nghề được tính như sau:

Tiền lương 1 giờ dạy = (Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/Định mức giờ dạy trên năm) x (Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/52 tuần)

Việc xác định giờ dạy trong công thức là 60 phút hay tiền lương một tiết dạy thì phụ thuộc vào quy định chế độ làm việc đối với giáo viên của từng cấp học, cụ thể:

 • Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non;
 • Định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông;
 • Định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;
 • Tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề;
 • Định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch 07 thì tất cả những định mức trên được gọi chung là định mức giờ dạy/năm khi đưa vào công thức tính.

Như vậy, cụm từ “tiền lương 01 giờ dạy” tại công thức tính tiền lương quy định Thông tư liên tịch 07 được hiểu cụ thể trong từng trường hợp như sau:

 • Là tiền lương 01 giờ dạy (60 phút) đối với giáo viên mầm non.
 • Là tiền lương 01 tiết dạy đối với giáo viên phổ thông (tiểu học, THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học).
 • Là tiền lương 01 giờ giảng dạy đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.
 • Là tiền lương 01 giờ giảng tiêu chuẩn đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với trường hợp giáo viên dạy Tiểu học, THCS, THPT , khi tính tiền thêm giờ cho giáo viên, các kế toán đều cho rằng đó là tiền lương một giờ dạy 60 phút, số tiết dạy thêm giờ của giáo viên đều phải quy đổi sang 60 phút rồi nhân với tiền lương một giờ dạy thêm là đang hiểu sai quy định.

Đánh giá bài viết
3 33.192
Sắp xếp theo

  Lao động - Tiền lương

  Xem thêm