Tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy

Tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn Kinh tế công cộng để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Bài: Tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy

Cân bằng hàng hóa công cộng thuần túy

Giống như các thị trường hàng hóa thông thường, cân bằng thị trường HHC được xác định tại điểm giao giữa đường cung và đường cầu hàng hóa. Ở đây để đơn giản hóa vấn đề ta coi đường cung HHC có tính chất giống đường cung hàng hóa thông thường. Do HHC được cung ứng cho tất cả mọi cá nhân trong xã hội dùng chung, đường cầu thị trường HHC được xây dựng bằng cách tổng hợp các đường cầu cá nhân. Đường cầu cá nhân của HHC được xây dựng dựa trên lí thuyết lựa chọn của người tiêu dùng bao gồm đường ngân sách và đường bàng quan.

Xây dựng đường cầu cá nhân về HHC

Xét một cá nhân có ngân sách là Y được sử dụng để tiêu dùng hai loại hàng hóa là quần áo (X) - HHT mà cá nhân đó sử dụng riêng và truyền hình quốc gia (G) - HHC mà cá nhân sẽ dùng chung với những người khác. Trong khi HHT được các cá nhân mua với giá thị trường để tiêu dùng thì đối với HHC, họ sẽ góp tiền chung với nhau để chi trả cho việc hàng hóa được cung ứng. Mức giá mà mỗi cá nhân phải trả cho một đơn vị HHC được gọi là giá thuế. Do mỗi người có lợi ích biên nhận được từ HHC khác nhau, chúng ta giả định Chính phủ có khả năng bắt buộc cá nhân trả các giá thuế tương ứng với lợi ích biên họ nhận được.

Gọi giá quần áo là p và giá thuế cá nhân 1 phải trả là t1, như vậy đường ngân sách của cá nhân đó như sau:

Y=pX+t1G (1)

Dựa trên Lí thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, cá nhân 1 sẽ lựa chọn mức tiêu dùng kết hợp giữa quần áo và truyền hình quốc gia tại tiếp điểm giữa đường ngân sách và đường bàng quan tương ứng nhằm tối đa hoá lợi ích thỏa dụng. Tại điểm cân bằng, tỉ suất thay thế biên của G cho X (Độ dốc đường bàng quan) bằng tỉ số giữa giá thuế và giá quần áo (Độ dốc đường ngân sách):

MRSiGX=ti/p (2)

Ta biểu diễn đường ngân sách bằng đường AB và đường bàng quan bằng đường I1 trong hình 3.2 (a). Từ tiếp điểm của hai đường trên ta xác định được cá nhân có cầu G1 về truyền hình quốc gia. Gióng từ G1 xuống hình 3.2 (b) ta được điểm D1 trên đường cầu cá nhân, biểu hiện cầu G1 của cá nhân với giá thuế t1 và giá quần áo p. Nếu Chính phủ giảm giá thuế cá nhân từ t1 xuống t2 thì với mức ngân sách Y không đổi, cá nhân có khả năng tiêu dùng HHC truyền hình quốc gia nhiều hơn với mỗi mức tiêu dùng HHT quần áo. Nói cách khác, đường ngân sách dịch chuyển ra phía bên ngoài tới đường AB'. Sử dụng tiếp điểm giữa AB' và đường bàng quan tương ứng I2, ta xác định cá nhân có cầu mới G2 về truyền hình quốc gia. Gióng từ G2 xuống hình 3.2 (b) được điểm D2 trên đường cầu cá nhân, biểu hiện cầu G2 của cá nhân với giá thuế t2 và giá quần áo p. Từ đó ta có thể xác định đường cầu cá nhân HHC G

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy về giá thị trường để tiêu dùng thì đối với HHC, họ sẽ góp tiền chung với nhau để chi trả cho việc hàng hóa được cung ứng. Mức giá mà mỗi cá nhân phải trả cho một đơn vị HHC được gọi là giá thuế....

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 13
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm