100 câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 cả năm có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 7
Câu 1:
Cho tam giác ABC,
= 64
0
,
= 80
0
. Tia phân giác
BAC
cắt BC tại D.
Số đo của góc
ADB
là bao nhiêu?
A. 70
o
B. 102
o
C. 88
o
D. 68
o
Câu 2:
Đơn thức
2
1
2
xy
đồng dạng với:
A.
2
1
2
x y
B.
C.
2
xy
D.
1
2
xy
Câu 3:
Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:
A.
3 3cm
B. 3cm
C.
3 2cm
D.
6 3cm
Câu 4:
Tìm n
N, biết 3
n
.2
n
= 216, kết quả là:
A. n = 6
B. n = 4
C. n = 2
D. n = 3
Câu 5:
Xét các khẳng định sau.Tìm khẳng định đúng. Ba đường trung trực của một tam giác
đồng qui tại một điểm gọi là:
A. Trọng tâm của tam giác
B. Tâm đường tròn ngoại tiếp
C. Trực tâm của tam giác
D. Tâm đường tròn nội tiếp
Câu 6:
Cho tam giác ABC
0
50 ; : 2:3A B C
. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. AC < AB < BC
B. BC < AC < AB
C. AC < BC < AB
D. BC < AB < AC
Câu 7:
Cho điểm P (-4; 2). Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành có tọa độ là:
A.
4;2Q
B.
4;2Q
C.
2; 4Q
D.
4; 2Q
Câu 8:
Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung
tuyến gọi là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Trọng tâm tam giác
B. Trực tâm tam giác
C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác
Câu 9:
P(x) = x
2
- x
3
+ x
4
Q(x) = -2x
2
+ x
3
– x
4
+ 1 và
R(x) = -x
3
+ x
2
+2x
4-
.
P(x) + R(x) là đa thức:
A. 3x
4
+ 2x
2
B. 3x
4
C. -2x
3
+ 2x
2
D. 3x
4
-2x
3
+ 2x
2
Câu 10:
Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác.
Độ dài trung tuyến AM là:
A. 8cm
B.
54
cm
C.
cm
D. 6cm
Câu 11:
Tính:
1 1 1 5
3 2 1 4 ?
4 6 4 6
A.
5
6
B.
2
3
C.
3
8
D.
3
2
Câu 12:
Tìm n
N, biết 2
n+2
+ 2
n
= 20, kết quả là:
A. n = 4
B. n = 1
C. n = 3
D. n = 2
Câu 13:
Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức :
P(x) = x
2
–x - 6
A. 1
B. -2
C. 0
D. -6
Câu 14:
Tìm n
N, biết
4 64
3 27
n
n
, kết quả là :
A. n = 2
B. n = 3
C. n = 1
D. n = 0
Câu 15:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Tính
5 5 5 5
15 :5 . 3 :6 ?
A.
243
32
B.
39
32
C.
32
405
D.
503
32
Câu 16:
Cho tam giác ABC cân tại A,
A
=70
o
. Số đo góc
B
là :
A. 50
o
B. 60
o
C. 55
o
D. 75
o
Câu 17:
Bộ ba nào trong số các bộ ba sau không phải là độ dài ba cạnh của tam giác.
A. 6cm; 8cm; 10cm
B. 5cm; 7cm; 13cm
C. 2,5cm; 3,5cm; 4,5cm
D. 5cm; 5cm; 8cm
Câu 18:
Tìm x, biết:
8 2 1
. .
11 5 4
x
A.
15
80
x
B.
2
75
x
C.
11
90
x
D.
11
80
x
Câu 19:
Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là :
A. Mốt của dấu hiệu
B. Tần số của giá trị đó
C. Số trung bình cộng
D. Số các giá trị của dấu hiệu
Câu 20:
Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức
P(x) = -x
4
+ 3x
2
+ 2x
4
- x
2
+ x
3
- 3x
3
lần lượt là:
A. 1 và 2
B. 2 và 0
C. 1 và 0
D. 2 va 1
Câu 21:
Cho đa thức P(x) =
1
2
x
3
– 4x
2
+ 5 – x
3
+ x
2
+ 5x – 1.
Tìm đa thức Q(x) biết P(x) + Q(x) = x
3
+ x
2
+ x - 1, kết quả là:
A.
744
2
3
23
xxx
B.
142
2
1
23
xxx
C.
142
2
1
23
xxx
D.
744
2
3
23
xxx

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 cả năm có đáp án

VnDoc giới thiệu 100 câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 cả năm có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập các dạng Toán đã học hiệu quả, từ đó chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 và học kì 2 môn Toán lớp 7 sắp tới. 

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 100 câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 cả năm có đáp án. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm