Bài tập Word Form lớp 7 Unit 5

Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Vietnamese Food and Drink ở Tiếng Anh lớp 7 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 5, có đáp án giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Give the correct form of the words in brackets

1. The eel soup that your father has just cooked tastes very _________. (deliciously)

2. The soup had a very ___________ taste. (salt)

3. What ____________ drink do you like most? (favor)

4. The sauce itself was ______________ and slightly sweet. (fragrance)

5. The pineapple was sweet and ______________. (juice)

6. It took about 30 minutes of ______________ and 40 minutes of baking. (prepare)

7. Most children enjoy eating ______________ chicken and French fries. (fry)

8. She covered the cake with a ______________ of sugar and whites of eggs. (mix)

9. The chicken meat is ______________ and cut into thin slices. (bone)

10. Meats and fish are ______________ used in all Vietnamese cooking. (common)

11. The broth is made by ______________ (stew) cow bones for a long time.

12. What is there ______________ (drink), Mike?

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 7 Unit 5

Give the correct form of the words in brackets

1. The eel soup that your father has just cooked tastes very ____delicious_____. (deliciously)

2. The soup had a very _____salty______ taste. (salt)

3. What _____favorite_______ drink do you like most? (favor)

4. The sauce itself was _____fragrant_________ and slightly sweet. (fragrance)

5. The pineapple was sweet and _______juicy_______. (juice)

6. It took about 30 minutes of ______preparation________ and 40 minutes of baking. (prepare)

7. Most children enjoy eating ______fried________ chicken and French fries. (fry)

8. She covered the cake with a _______mixture_______ of sugar and whites of eggs. (mix)

9. The chicken meat is _______boneless_______ and cut into thin slices. (bone)

10. Meats and fish are _____commonly_________ used in all Vietnamese cooking. (common)

11. The broth is made by ______stewing________ (stew) cow bones for a long time.

12. What is there ______to drink________ (drink), Mike?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 7 Unit 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 5 lớp 7 nâng cao: Vietnamese food and drink, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 924
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm