3 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

3 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2017 - 2018 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn củng cố kiến thức môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

Đề số 01:

I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

1. Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ:

A.\ 3,\left(5\right)\ \ \ \ \ \ \ B.\ \frac{8}{-15}\ \ \ \ \ \ \ \ C.\ \frac{20}{0}\ \ \ \ \ \ \ \ \ D.\ \sqrt{7}

2. Làm tròn số 248, 567 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 250 B. 248 C. 248,6 D. 248,57

3. Biết x: (-2)5 = (-2)3. Kết quả x bằng:

A. (-2)8 B. 4 C. (-2)15 D. (-2)7

4. Cho |x| -1 = 2 thì:

A. x = 3 B. x = – 3 C. x = 2 hoặc x = – 2 D. x = 3 hoặc x = – 3

5. Cho tỉ lệ thức x/12 = -2/3. Kết quả x bằng:

A. – 10 B. – 9 C. – 8 D. – 7

6: Cho √m = 3 thì m3 bằng:

A. 3 B. 9 C. 729 D. 81

7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. 5/9 B. 7/6 C. 6/-14 D. 7/50

8. Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

II/ TỰ LUẬN (6điểm)

1. (1điểm) Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

2. (1,5điểm) Tìm x biết:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

3. (1điểm): Tìm x, y biết x : y = 4 : 7 và x – y = 24

4. (1,5 điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Liên Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

5. (1điểm) Học sinh được chọn một trong hai câu

1. Cho a, b, c là các số hữu tỉ khác không sao cho

\frac{a+b-c}{c}=\frac{a-b+c}{b}=\frac{-a+b+c}{a}

Tính giá trị bằng số của một biểu thức

M=\frac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}{abc}

2. Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n thì 3n+2 – 2n+2 +3n -2n chia hết cho 10.

Đề số 02:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề số 3:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu12345678
Đáp ánACACCDBB

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề số 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

B

D

C

C

B

A

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đề số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

A

D

A

B

B

A

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Đánh giá bài viết
34 10.623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 7: Giải SGK Toán 7, Giải SBT Toán 7 đại số, hình học Xem thêm