Bài tập Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài tập Toán lớp 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 1 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm Chia hai lũy thừa cùng cơ số lớp 6

Câu 1. Lũy thừa nào sau đây biểu diễn thương 178 : 173?

A. 517

B. 175

C. 1711

D. 176

Hiển thị lời giải

Ta có: 178 : 173 = 178-3 = 175

Chọn đáp án B.

Câu 2. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 25n : 253 = 255?

A. n = 3

B.n = 6

C. n = 7

D. n = 8

Hiển thị lời giải

Ta có:

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

nên n - 3 = 5 suy ra n = 8

Chọn đáp án D.

Câu 3. Phép chia 128 : 125 được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

A. 1213

B. 123

C. 122

D. 1212

Hiển thị lời giải

Ta có: 128 : 125 = 128-5 = 123

Chọn đáp án B.

Câu 4. Rút gọn phép chia a12 : a6, (a ≠0) ta được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

A. a18

B. a10

C. a6

D. a8

Hiển thị lời giải

Ta có: a12 : a6 = a12 - 6 = a6

Chọn đáp án C.

Câu 5: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 59 : 53 = 5n?

A. n = 6

B.n = 12

C. n = 5

D. n = 7

Hiển thị lời giải

Ta có: 59 : 53 = 59 - 3 = 56

Nên 56 = 5n suy ra n = 6

Chọn đáp án A.

Bài tập tự luận Chia hai lũy thừa cùng cơ số Toán lớp 6

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau

a. 81(27 + 915) : (35+ 332)

b. 1254: 58

Hiển thị lời giải

a. Ta có: 81(27 + 915) : (35+ 332) = 34(33 + 330) : [35(1 + 327)]

= 34.33(1 + 327) : [35(1 + 327)] = 37 : 35 = 32 = 9

b. Ta có: 1254: 58 = (53)4 : 58 = 512 : 58 = 512 - 8 = 54

Câu 2: Tìm giá trị x thỏa mãn

a. 5n : 53= 512

b. 58 : 5n = 54

Hiển thị lời giải

a. Ta có: 5n: 53 = 512

⇔ 5n - 3 = 512

⇔ n - 3 = 12

⇔ n = 15

Vậy giá trị cần tìm là n = 15

b. Ta có: 58: 5n = 54

⇔ 58 - n = 54

⇔ 8 - n = 4

⇔ n = 4

Vậy giá trị cần tìm n = 4

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm chia hai lũy thừa cùng cơ số hay Lý thuyết Chia hai lũy thừa cùng cơ số và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm