Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 6 Tuần 5

Bài tập cuối tuần 5 lớp 6 môn tiếng Anh

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh tuần 5 lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 6 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập cuối tuần lớp 6 tuần 5 môn tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. poster  B. sofa  C. own  D. laptop
2. A. fridge  B. light  C. picture  D. living
3. A. television  B. toile C. be D. chest
4. A. boo B. loo C. door D. room
5. A. clocks  B. villas C. tables  D. chairs

II. Underline the mistakes and then correct it.

1. Where is the flowers? …………………………………….

2. There are a park near Tuan’s house. …………………………………….

3. The television is between to the telephone. …………………………………….

4. The mountains are to the left in the house. …………………………………….

5. My school have a big yard. …………………………………….

6. Lan watchs TV everyday. …………………………………….

7. What time do she get up? …………………………………….

8. Mr.Quyen teach English at Yen Nhan secondary school…………………………………….

9. The students is in the classroom. …………………………………….

III. Choose the odd one out. 

1. A. attic  B. bedroom  C. kitchen D. house
2. A. behind  B. place  C. under D. between
3. A. grandparents  B. dad C. friend D. uncle
4. A. town house  B. apartment  C. villa  D. cooker
5. A. ceiling fan  B. hall  C. television  D. sofa
6. A. air conditioner  B. fridge  C. microwave D. kitchen

ĐÁP ÁN

Find the word which has a different sound in the part underlined

1 - D; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 

II. Underline the mistakes and then correct it.

1 - is thành are; 2 - are thành is; 3 - between thành next;

4 - in thành of; 5 - have thành has; 6 - watchs thành watches;

7 - do thành does; 8 - teach thành teaches; 9 - is thành are;

III. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - B; 6 - D;

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập cuối tuần tiếng Anh 6 mới tuần 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 258
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm