Bài tập Điểm. Đường thẳng

Bài tập Toán lớp 6 bài Điểm. Đường thẳng bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 1 Hình học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm Điểm. Đường thẳng lớp 6

Câu 1: Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn dạt sau: “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b”

A. M ∈ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∉ b

B. M ∈ a; P ∉ a; O ∉ a; O ∉ b

C. M ∉ a; P ∈ a; O ∈ a; O ∉ b

D. M ∉ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∈ b

Đáp án và hướng dẫn giải

Kí hiệu cho cách diễn đạt “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b” là: M ∈ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∉ b.

Chọn đáp án A.

Câu 2: Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F”

A.

Điểm. Đường thẳng

B.

Điểm. Đường thẳng

C.

Điểm. Đường thẳng

D.

Điểm. Đường thẳng

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F” được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C ∈ d; E, F ∉ d

• Đáp án A: A, B, C ∉ d; E, F ∈ d nên A sai.

• Đáp án B: A, E, C ∈ d; B, F ∉ d nên B sai.

• Đáp án C: A, F, E, C ∈ d; B ∉ d nên C sai.

• Đáp án D: A, B, C ∈ d; E, F ∉ d nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Cho hình vẽ sau:

Điểm. Đường thẳng

Chọn câu sai:

A. A ∈ m

B. A ∉ m

C. A ∈ m, A ∈ n

D. A ∈ m, A ∉ n

Đáp án và hướng dẫn giải

Từ hình vẽ:

Điểm A ∈ m, A ∉ n nên A, B, D đúng và C sai.

Chọn đáp án C.

Câu 4: Cho hình vẽ sau:

Điểm. Đường thẳng

Chọn câu đúng:

A. D ∉ m

B. D ∉ n

C. D ∈ m

D. Cả A, B đều đúng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Từ hình vẽ:

Điểm D ∉ m, D ∉ n nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Cho hình vẽ sau:

Điểm. Đường thẳng

Đường thẳng n đi qua những điểm nào:

A. Điểm A

B. Điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm D

D. Điểm D và điểm C

Đáp án và hướng dẫn giải

Từ hình vẽ:

Đường thẳng n đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.

Chọn đáp án B.

Bài tập tự luận Điểm. Đường thẳng Toán lớp 6

Câu 1: Xem hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau

Điểm. Đường thẳng

a) Điểm M thuộc đường thẳng nào?

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c) Đường thẳng không đi qua điểm N?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

Đáp án và hướng dẫn giải

a) Điểm M thuộc đường thẳng a và đường thẳng b

Kí hiệu: M ∈ a; M ∈ b

b) Đường thẳng a chứa điểm M, N và không chứa điểm P.

Kí hiệu: M ∈ a; N ∈ a; P ∉ a

c) Đường thẳng b không đi qua N

Kí hiệu: N ∉ b

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c

Kí hiệu: M ∉ c

Câu 2:

a) Vẽ đường thẳng a

b) Vẽ A ∈ a; B ∈ a; C ∉ a; D ∉ a

Đáp án và hướng dẫn giải

Điểm. Đường thẳng

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm Điểm, đường thẳng hay Lý thuyết Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm