Bài tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 8

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Bài ôn tập hè lên lớp 4 môn Anh có đáp án

Bài tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lên lớp 4 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài ôn tập hè lớp 3 lên 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 thường gặp giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Choose the odd one out.

1. living room bedroom school
2. five parrots five kittens fifth dogs
3. spring learning playing
4. robot doll English
5. photo take map

Put the words in order.

1. have / Do / you / toys / any ?

…………………………………………………

2. a robot. / Tom / has

……………………………………………………

3. nice / house / the / is / very.

…………………………………………………

4. tables / the / are / near / the / bed.

…………………………………………………

5. I / listening / am / music / to.

…………………………………………………

6. is / far / it / Da Nang City / from.

…………………………………………………

Find out the mistake and fix it.

1.What’s she name?

………………………………………………………….

2. Who’s she? – He’s my brother.

……………………………………………………….

3. I can reads a book.

……………………………………………………….

4. How many notebook? – Five notebooks.

……………………………………………………….

5. What are this? – They are video games.

……………………………………………………….

Read and complete: 

singing - reading - drawing - living room

Hello, I’m Quan. My family is at home today. We are in the (1) ______________. My father is (2)__________________ a picture. My mother is (3)_________________. My sister is (4)____________ a book and I am playing games. We are a happy family.

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - school; 2 - fifth dogs; 3 - spring; 4 - English; 5 - take;

Put the words in order.

1 - Do you have any toys?

2 - Tom has a robot.

3 - The house is very nice.

4 - The tables are near the bed.

5 - I am listening to music.

6 - It is far from a Da Nang city.

Find out the mistake and fix it.

1 - She thành her;

2 - He thành She;

3 - reads thành read;

4 - notebook thành notebooks;

5 - this thành those hoặc these;

Read and complete: 

1 - living room; 2 - drawing; 3 - singing; 3 - reading;

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 298
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm