Bài tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập tiếng Anh lên lớp 4 có đáp án

Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Ôn tập tiếng Anh lớp 3 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập hè môn tiếng Anh 3 lên 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 3 của bộ GD&ĐT giúp các em ôn luyện kiến thức trọng tâm đã học. 

Circle the odd one out.

1 hello

hi

goodbye

good morning

2. backpack

rubber

pen

school

3. sit

short

old

small

4. Linda

name

Peter

Hoa

5. badminton

chess

play

football

Translate into English.

1. đây là cái hộp bút chì của tớ.->…………………………………………………….

2.đây có phải là con gấu bông của bạn không?->……………………………………..

3.con vật yêu thích của tớ là con mèo.->………………………………………………

4.đây là đôi mắt của tớ->…………………………………………………………

5.mẹ tớ là một người nội trợ.->…………………………

Match the sentences .

A

1. How are you?

2. Is it Sao Mai School?

3. Who’s that?

4. What do you do at break time?

5. Is your library new?

B

a. I play badminton.

b. I’m fine, thanks.

c. Yes, it is.

d. No, it isn’t. It’s Binh Minh School.

e. It’s Tony.

Read and tick (√) T ( true ) or F (false)?

Hello , my name’s Molly. I’m nine. There are five people in my family. This is my dad. He’s a worker. This is my mum. She’s a shop keeper. And my grandma is a housewife. This is my brother, his name’s Johny. he’s five. We’re pupils and we’re a happy family.

 

T

F

1. Molly is nine

 

 

2. There are six people in her family.

 

 

3. Her dad is a worker

 

 

4. Her mum’s a nurse.

 

 

5. Johny is her brother. He’s five.

 

 

ĐÁP ÁN

Circle the odd one out.

1 - goodbye; 2 - school; 3 - sit; 4 - name; 5 - play;

Translate into English.

1 - This is my pencil case.

2 - Is this your teddy bear?

3 - My favorite pet is cat.

4 - These are my eyes.

5 - My mother is a house wife.

Match the sentences .

1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - c;

Read and tick (√) T ( true ) or F (false)?

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F;

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 550
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm