Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án

Đề ôn tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án

Đề cương ôn tập hè tiếng Anh lên lớp 4 có đáp án nằm trong bộ bài tập hè lớp 3 lên 4 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập ôn luyện hè môn tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm. 

Rearrange the words to make sentences.

1. many / toys / how / you/ have/do ?

...........................................................................................

2. Ha Noi / ,Lan? / where/ is

............................................................................................................

3. is / Ho Chi Minh city / south / Vietnam.

......................................................................................................

4. he / three / cat / has/a/ and/ dogs.

...............................................................................................

5. is / the / weather / today/ How/ ?

...........................................................................................

Odd one out.

1. a. Phong

b. Mai

c. You

2. a. Hi

b. Fine

c. Hello

3. a. Hello

b. Hi

c. Good bye

4. a. Good bye

b. Bye

c. See you later

5. a.Nam

b.Quan

C. Miss Hien

Match A with B.

A

B

1. What ’s your name?

2. How are you?

3. Goodbye.

4. Hello, I am Linda.

5. Nice to meet you.

6. How do you spell Tony ?

a. Bye. See you later.

b. My name is Nga.

c. I’m fine, thank you.

d. Nice to meet you, too.

e. Hi. I’m Quan.

f. T-O-N-Y.

Read and complete.

nine hello friends name

(1)……………….! My (2)………… is Nam. I’m eight years old. These are my (3)…………………. Phong and Nam. Peter is seven years old and Linda is (4)…………….. years old.

ĐÁP ÁN

Rearrange the words to make sentences.

1 - How many toys do you have?

2 - Where is Ha Noi, Lan?

3 - Ho Chi Minh city is south Vietnam.

4 - He has a cat and three dogs.

5 - How is the weather today?

Odd one out.

1 - c; 2 - b; 3 - c; 4 - c; 5 - c;

Match A with B.

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - d; 6 - f;

Read and complete.

1 - Hello; 2 - name; 3 - friends; 4 - nine;

Trên đây là Đề ôn tập hè tiếng Anh lên lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
4 410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm