130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3

130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp gồm các dạng bài tập Toán 3 có lời văn với từng phần khác nhau giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn luyện các dạng bài tập ôn tập hè, chuẩn bị kiến thức cho chương trình học tập các lớp 4. Sau đây mời các em tham khảo và tải về bản đầy đủ chi tiết các bài tập Toán lớp 3.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

A - CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 2: Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hái 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế?

Bài giải:
........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 3: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 4: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau).

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 5: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?

Bài giải:

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 6: Lớp 3 A có 40 HS chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 7: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 8: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 9: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu bao đường?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 10: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

B - CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Bài 41: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 42: Có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 43: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 44: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 45: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 46: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 47: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người. Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 48: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

C - CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP 1 SỐ LÊN NHIỀU LẦN, GIẢM ĐI 1 SỐ LẦN

Bài 49: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 50: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 51: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 52: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 53: Hồng có 18 quyển sách, số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần. Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 54: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 55: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phải chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số dầu bằng nhau?

D - CÁC BÀI TOÁN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN

Bài 57: Thùng thứ nhất có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 25 kg gạo. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 58: Trong một hộp có ba loại bi: đỏ, xanh, vàng. Biết số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong túi có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 59: Có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16 kg. Hỏi hai bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 60: Có 3 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua được 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Hỏi ba bạn mua được bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng hai cách.

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 61: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 62: Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách ở kệ thứ nhất chuyển sang kệ thứ hai thì số sách ở hai kệ bằng nhau. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 63: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng lấy số bi đó chia đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 64: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và còn dư 6 lít. Hỏi nếu lấy số dầu đó chia đều thành các thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 65: Có hai đội học sinh tham gia trồng cây, đội thứ nhất có 45 học sinh, đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất 10 học sinh. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu học sinh?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 66: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu và ít hơn thùng thứ hai 4 lít dầu. Hỏi cá hai thùng có bai nhiêu lít dầu?
Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 67: Dũng có 26 viên bi, Dũng có nhiều hơn Hùng 5 Viên nhưng lại ít hơn Bình 7 viên. Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 68: Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg. Bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai 5 kg, bao thứ hai đựng 46 kg. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg đường?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 69: Hồng có 32 que tính, Lan có 18 que tính, Hồng cho Lan 6 que. Hỏi Hồng còn nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 70: An và bình có tổng ccộng 42 viên bi, Nếu an cho Bình 5 viên thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 71: Có 2 xe chở hành khách, xe thứ nhất chở 25 người, xe thứ hai trở 32 người. Hỏi nếu chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai nhiều hơn xe thứ nhất bao nhiêu hành khách 

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 72: Có hai tổ học sinh tham gia lao động, vì tổ hai cần nhiều người hơn nên người ta chuyển 3 học sinh từ tổ một sang tổ hai và khi đó tổ hai có nhiều hơn tổ một 8 HS. Hỏi lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một bao nhiêu học sinh?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 73: Có hai kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển, Người ta chuyển 6 quyển từ kệ một sang kệ hai. Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 74: Minh và hoàng có 38 viên kẹo, Minh ăn hết 6 viên, hoàng ăn hết 8 viên kẹo. Minh còn lại 12 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 75: Minh và nhật có một số viên bi, nếu Minh cho Nhật 4 viên bi thì Minh có số bi bằng Nhật. Hỏi nếu nhật cho Minh 2 viên thì Minh có nhiều hơn nhật bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 76: Có hai hộp bi, An bỏ vào hộp thứ nhất 8 viên bi và bỏ thêm vào hộp thứ hai 6 viên bi thì thì hộp thứ nhất có 34 viên bi và hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 7 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 77: Có hai thùng dầu nặng tổng cộng 66 lít. người ta cho thêm vào thùng thứ nhất 8 lít dầu và thùng thứ hai 6 lít dầu thì thùng thứ hai có số dầu bằng số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 78: Lớp 3 A có 4 tổ, mỗi tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 79: Có 2080 kg gạo đựng đều trong các bao và được 5 xe chở đi. Mỗi xe chở 8 bao gạo. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 80: Một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg. Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 81: Có ba khúc vải dài bằng nhau dài tổng cộng 144 m được dùng để mai quần áo,mỗi bộ may hết 4 m vải . Hỏi mỗi khúc vải may được bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bài 82: Có 49 lít dầu được đựng trong 7 thùng trong đó có một cai to hơn đựng 13 lít. Các thùng còn lại chứa số dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng còn lại chứa bao nhiêu lít dầu?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Các bài Toán trên giúp con nắm vững các kiến thức cơ bản, bố mẹ cũng nên cần hệ thống kiến thức cho con thành các dạng bài để các con dễ hiểu và ôn tập hơn nhé!

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 130 bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Toán lớp 3 nâng cao và các bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 3 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
30 17.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm