Bài tập Toán lớp 6: Số tự nhiên - Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên

Bài tập về Số tự nhiên - Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên

Bài tập Toán lớp 6: Số tự nhiên - Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên là chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 6 hay, giúp học sinh áp dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

CHUYÊN ĐỀ 2. SỐ TỰ NHIÊN - CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Bài toán 1. Viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số trong đó mỗi số:

a, Chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục.

b, Chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 4.

c, Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục.

Bài toán 2. Cho 3 chữ số a,b,c. Gọi A là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số nói trên.

a, Viết tập hợp A.

b, Tính tổng các phần tử của tập hợp A.

Bài toán 3. Cho một số có 3 chữ số là abc (a, b, c khác nhau và khác 0). Nếu đỗi chỗ các chữ số cho nhau ta được một số mới. Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số như vậy? (kể cả số ban đầu).

Bài toán 4. Cho 4 chữ số a, b, c và 0 (a, b, c khác nhau và khác 0). Với cùng cả 4 số này có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số?

Bài toán 5. Cho 5 chữ số khác nhau. Với cùng cả 5 chữ số này có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số?

Bài toán 6. Quyển sách giáo khoa Toán 6 có tất cả 132 trang. Hai trang đầu không đánh số. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số các trang của quyển sách này?

Bài toán 7. Tìm hai số biết tổng là 176; mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.

Bài toán 8. Cho 4 chữ số khác nhau và khác 0.

a) Chứng tỏ rằng có thể lập được 4! số có 4 chữ số khác nhau.

b) Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau trong 4 chữ số đó.

Bài toán 9. Tính các tổng sau.

a) 1 + 2 + 3 + 4 +....+ n b) 2 + 4 + 6 + 8 +...+ 2.n

c) 1 + 3 + 5 + 7 +...+ (2.n +1) d) 1 + 4 + 7 + 10 +..+ 2005

e) 2 + 5 + 8 +...+ 2006 f) 1 + 5 + 9 +..+ 2001

Bài toán 10 Tính nhanh tổng sau. A = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 +....8192

Bài toán 11

a) Tính tổng các số lẽ có hai chữ số

b) Tính tổng các số chẵn có hai chữ số.

Bài toán 12.

a) Tổng 1+ 2 + 3 + 4 +...+ n có bao nhiêu số hạng để kết quả bằng 190

b) Có hay không số tự nhiên n sao cho 1 + 2+ 3+ 4 +....+ n = 2004

Bài toán 13. Tính giá trị của biểu thức.

a) A = (100 - 1).(100 - 2).(100 - 3)...(100 - n) với n ∈ N * và tích trên có đúng 100 thừa số.

b) B = 13a + 19b + 4a - 2b với a + b = 100.

Bài toán 14.Tìm các chữ số a, b, c, d biết a.bcd.abc = abcabc

Bài toán 15. Chứng tỏ rằng hiệu sau có thể viết được thành một tích của hai thừa số bằng nhau: 11111111 - 2222.

Bài toán 16. Hai số tự nhiên a và b chia cho m có cùng số dư, a ≥ b. Chứng tỏ rằng a - b : m

Bài toán 17. Chia 129 cho một số ta được số dư là 10. Chia 61 cho số đó ta được số dư là 10. Tim số chia.

Bài toán 18. Cho S = 7 + 10 + 13 + ... + 97 + 100

a) Tổng trên có bao nhiêu số hạng?

b) Tim số hạng thứ 22

c) Tính S.

Bai toán 19. Chứng minh rằng mỗi số sau có thể viết được thành một tích của hai số tự nhiên liên tiếp:

a) 111222; b) 444222

Bài toán 20. Tìm số chia và số bị chia, biết rằng: Thương bằng 6, số dư bằng 49, tổng của số bị chia, số chia và dư bằng 595.

Bài toán 21. Tính bằng cách hợp lý.

Bài tập Toán lớp 6: Số tự nhiên - Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên

Bài toán 22. Tìm kết quả của phép nhân.

Bài tập Toán lớp 6: Số tự nhiên - Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên

Bài toán 23. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2009 - 1005: (999 - x) với x ∈ N.

Ngoài Bài tập Toán lớp 6: Số tự nhiên - Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo các dạng bài tập toán lớp 6 khác, cũng như cách giải các bài tập trong SGK Toán 6, SBT Toán 6 nhằm đạt kết quả cao trong các bài thi học kì 1 lớp 6, thi học kì 2 lớp 6.

Đánh giá bài viết
2 2.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm