Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 gồm các đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

1. a) Viết các số từ 31 đến 40:

…………………………………………………………………………………

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền trước của 30 là……………… ;

25 gồm …………… chục và……………….. đơn vị

Số liền sau của 49 là………………… ;

60 gồm…………….. chục và……………….. đơn vị

2. a) Tính nhẩm:

43 + 6 =…………………… ; 60 – 20 =……………….. ;

50 + 30 =…………………. ; 29 – 9 =…………………..

b) Đặt tính rồi tính:

32 + 27

59 – 36

34 + 42

75 – 30

c) Tính: 7 + 0 – 4 =…………….;

38 – 32 + 32 = …………….

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

4. Điền dấu thích hợp (<; >; =) vào chỗ trống:

47 ………….. 74;

35…………… 23

94 – 4 ………. 84;

8………. 20 – 10

5. Hình vẽ bên có:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

………….. hình tam giác

………….. hình vuông

………….. hình tròn

6. Lớp em có 38 bạn, trong đó có 15 bạn nam. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

1. a) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

b) 29; 2 chục và 5 đơn vị.

50; 6 chục và 0 đơn vị.

2. a) 43 + 6 = 49;

60 – 20 = 40;

50 + 30 = 80;

29 – 9 = 20

b)

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

c) 7 + 0 – 4 = 3 ;

38 – 32 + 32 = 38

3. A. 2 giờ (hoặc 14 giờ); B. 9 giờ (hoặc 21 giờ)

4.

47 < 74;

35 > 23

94 – 4 > 84;

8 < 20 – 10

5. Có 4 hình tam giác, 1 hình vuông và 2 hình tròn.

6. Giải

Số bạn nữ lớp em có:

38 – 15 = 23 (bạn)

Đáp số: 23 bạn nữ.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 89 gồm…………….. chục và……………… đơn vị

b) Chín mươi chín:……………….

c) Số liền trước của 78 là………………

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô □:

a) 10 + 10 < 20 □

b) 13 + 2 > 13 – 2 □

c) 12cm – 2cm = 10 □

d) 13cm + 2cm – 10cm = 5cm □

3. a) Đặt tính rồi tính:

61 + 38

80 + 6

96 – 34

79 – 5

b) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

c) Ở hình vẽ bên có:

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

– …………………….. hình tròn

-…………………. hình tam giác

4. Đàn bò có 45 con bò cái và 12 con bò đực. Hỏi đàn bò có tất cả bao nhiêu con?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

5. a) Điền số và dấu để có phép tính:

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1
b) Đặt một đề toán phù hợp với phép tính trên:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Đáp án đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 - Đề 2

1. a) 8 chục và 9 đơn vị

b) 99

c) 77

2. a) S ; b) Đ ; c) S ; d) Đ ;

3. a)

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

b) A. 7 giờ (hoặc 19 giờ);

5 giờ (hoặc 17 giờ)

c) Có 2 hình tròn và 3 hình tam giác.

4. Giải

Đàn bò có tất cả:

45 + 12 = 57 (con)

Đáp số: 57 con bò.

5. a) 35 – 27 = 8

b) Lớp 1A có 35 học sinh. Trong đó có 27 bạn làm vệ sinh vườn trường, số bạn còn lại thì tưới cây. Hỏi có bao nhiêu bạn đi tưới cây?

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Bộ đề ôn tập học kì 2 lớp 1 năm 2018-2019 khác:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất

Đánh giá bài viết
13 36.017
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm