Bộ 10 đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI GIA KÌ 2 LP 6 MÔN TIẾNG ANH
NĂM 2019 - 2020 ĐÁP ÁN
Đ 1
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
1. a. chest
b. leg
c. red
d. lifter
2. a. finger
b. light
c. thin
d. big
3. a. carrot
b. matter
c. cabbage
d. apple
4. a. by
b. hungry
c. healthy
d. thirsty
II. Choose the correct word to complete the sentences
1. How ________beef do you need? (much, many, are, is)
2. She needs_______of beef. (200 grams, a tube, a dozen, a bottle of)
3. How many_______ does he need? (egg, an egg, eggs, egges)
4.My mother wants_______ orange. (some, any, a, an)
5. She _______ an apple now. (eat, eats, eating, is eating)
6.What would you like _______ breakfast? (for, when, to, of)
7.______I help you? (Do, Can, Have, Does)
8. ________color is your hair? (How, Which, What, Where)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
III. Write the correct opposite to complete the sentences:
1. He isn’t short. He is …………
2. He isn’t fat. He is …………….
3. He isn’t heavy. He is …………
4. He isn’t weak. He is …………
5. He isn’t hungry. He is ………
6.He isn’t hot. He is……………
7. His teeth aren’t black. They’re………….
8. His hair isn’t long. It is……………..
IV. Read the dialogue and answer the questions:
Salegirl: Can I help you?
Lan: Yes. I’d like some chicken, please.
Salegirl: How much do you want?
Lan: A kilo, please.
Salegirl: Is there anything else?
Lan: Yes, I need some oranges.
Salegirl: How many do you want?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Lan: A dozen, please.
Questions:
1.Where is Lan? ……………………………………………….
2.What does she want? ……………………………………………….
3. How much chicken does she want? ………………………………………………
4. How many oranges does she want? ……………………………………………….
V. Match the column A with column B
A
B
1. a bottle of
2. a packet of
3. a bar of
4. a kilo of
5. a can of
6. a tube of
7. a box of
8. 200grams of
a. toothpaste
b. peas
c. soap
d. beef
e. cooking oil
f. rice
g. chocolates
h. tea.
ĐÁP ÁN

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2019 - 2020

Bộ 10 đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 6 thí điểm trên đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Download đề thi & đáp án tại Bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm