Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 10

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 gồm 8 mã đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 10. Phần đáp án các mã đề đã được VnDoc.com cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các em, chính vì vậy các em học sinh có thể đối chiếu kết quả bài làm ngay sau khi làm xong bài. Chúc các em học tốt.

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

NĂM HỌC 2016-2017

ÐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Môn: Toán - Khối 10 - Thời gian: 90 phút

Mã đề 173

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 10

STT 173 268 357 575 642 729 866 869
1 A A D D C B C A
2 D D B A D A C B
3 B C C D D C A D
4 B C A D A A C B
5 B D A C D C A D
6 B A D D C C D B
7 B D B B C B B C
8 D A B B A D B B
9 B A A C B A B A
10 A B B C D A B D
11 D D D D A C B C
12 D C C C D B C D
13 A A D B B C D A
14 C B D D D A D B
15 C D A A A D B C
16 B C D D B C D C
17 B D B C A C C B
18 C A C D C B D C
19 B C A A C B D A
20 A A A D B C A A
21 B A B D D B B C
22 C C B A B A D B
23 A B D D D A A C
24 C C A C C B B C
25 C C C C C D A A
26 B C D A A A C B
27 C A A D A C A A
28 C C A D C D D B
29 A D D B D C B D
30 D B D A B B B B
31 A C B A B D C D
32 A D B A B B D D
33 B B B C D D A A
34 A D A A C B B B
35 D B D D D B D B
36 B C B D B A D A
37 B C B A B D A B
38 B B A C A A A B
39 C A B D B B B D
40 B B A A A C A A
41 D B D B B A B D
42 D B D A B A A D
43 A B D A A D C C
44 B D C A B B D A
45 B A B B C B C D
46 C B C B B D C B
47 A C D D D D C D
48 B B D B A D B A
49 D B D C A D B C
50 B D D C C B A C

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.342
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm