Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Bộ đề thi Tiếng Anh lp 3 học 1 i-learn Smart Start năm
2020
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Look at the pictures and write
1.
c _ _ _ _ n
2.
_ a _ _ r _
3.
c _ _ b _ _ _ d
4.
_ _ n
5.
_ a _ _ p _ _ k
Exercise 2: Look at the picture and answer Yes or No
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
1. There is a plate of spaghetti on the table
2. They are drinking soda
3. Would Adam like some sausages?
4. Toby is eating a piece of pizza
5. There are four people in the picture
Exercise 3: Read and match
1. Who is the old man?
A. Yes, she is so beautiful
2. What is it?
B. It’s pink
3. Is she pretty?
C. He is my grandfather
4. What color is the pen?
D. We have a party
5. What do you do on Christmas Day?
E. It’s a fan
Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences
1. leaf/ There/ a/ is/ green/./
__________________________________________
2. What/ wan/ you/ do/ colour/ ?/
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: ho[email protected].com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
__________________________________________
3. she/ Who/ is/ ?/
__________________________________________
-The end-
Đề 2
Exercise 1: Look at the picture and match
1.
A. Make a line
2.
B. Noodle soup
3.
C. Hand up
4.
D. Ruler
5.
E. Leaf
Exercise 2: Complete these words

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm:

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 699
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm