Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and write

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

c _ _ _ _ n

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

_ a _ _ r _

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

c _ _ b _ _ _ d

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

_ _ n

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

_ a _ _ p _ _ k

Exercise 2: Look at the picture and answer Yes or No

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

1. There is a plate of spaghetti on the table

2. They are drinking soda

3. Would Adam like some sausages?

4. Toby is eating a piece of pizza

5. There are four people in the picture

Exercise 3: Read and match

1. Who is the old man?

A. Yes, she is so beautiful

2. What is it?

B. It’s pink

3. Is she pretty?

C. He is my grandfather

4. What color is the pen?

D. We have a party

5. What do you do on Christmas Day?

E. It’s a fan

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. leaf/ There/ a/ is/ green/./

__________________________________________

2. What/ wan/ you/ do/ colour/ ?/

__________________________________________

3. she/ Who/ is/ ?/

__________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Exercise 1: Look at the pictures and write

1. crayon

2. camera

3. cupboard

4. fan

5. backpack

Exercise 2: Look at the picture and answer Yes or No

1. Yes

2. No

3. Yes

4. No

5. No

Exercise 3: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. There is a green leaf

2. What color do you want?

3. Who is she?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 6.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm