Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

A. Make a line

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

B. Noodle soup

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

C. Hand up

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

D. Ruler

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

E. Leaf

Exercise 2: Complete these words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

1. _ at

2. r _ ck

3. p _ p _ y _

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

4. b _ ll _ _ n

5. s _ _ rf

6. s _ _ _ ks

Exercise 3: Read and match

1. What color is it?

A. No, it isn’t. It’s blue

2. What is it?

B. It’s orange

3. How old are you?

C. She is my mother

4. Is it purple?

D. It’s a chair

5. Who is the woman?

E. I’m nine

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. , please./ Close/ book/ your/

____________________________________________________

2. Is/ short?/ sister/ your/

____________________________________________________

3. you/ meet/ Nice/ to

____________________________________________________

4. name?/ What/ your/ is/

____________________________________________________

5. Where/ from?/ you/ are

____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Exercise 1: Look at the picture and match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Exercise 2: Complete these words

1. Fat

2. Rock

3. Papaya

4. Balloon

5. Scarf

6. Snacks

Exercise 3: Read and match

1. B

2. D

3. E

4. A

5. C

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Close your book, please

2. Is your sister short?

3. Nice to meet you

4. What is your name?

5. Where are you from?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 5.895
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm