Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2  MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

_ l _ w _ _

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

c _ _ o n _ t

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

r _ bb _ _

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

_ _ n

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

l _ ch _ _

Exercise 2: Complete the sentences

1. Is your father tall? - No, it _____

2. What ______ your favorite fruit? - I like papaya

3. There _____ a swing in my garden

4. They _____ from America

Exercise 3: Match

1. What’s

A. down

2. Hands

B. do you want?

3. Who’s

C. this?

4. What color

D. your pencil case?

5. Is this

E. your mother?

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Make/ ,please/ line/ a/

__________________________________________________

2. name/ What/ your/ is/ ?/

__________________________________________________

3. handsome/ ?/ your/ Is/ brother/ older/

__________________________________________________

4. Please/ you/ to/ meet

__________________________________________________

5. Cats/ pets/ are/ favorite/ my/ ./

__________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. flower

2. coconut

3. rabbit

4. fan

5. lychee

Exercise 2: Complete the sentences

1. isn’t

2. is

3. is

4. are

Exercise 3: Match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Make a line, please

2. What is your name?

3. Is your older brother handsome?

4. Please to meet you

5. Cats are my favorite pets

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.135
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm