Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT TĨNH
    
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN H HỌC
         
  
      
đ 002
        
                
                 
          
           
Câu 41:           

        
           

  

    
        

A.         
B.            
C.     
       
D.              
Câu 42:            
A.   
B.   
C. 
  D. 
 
Câu 43:     
            
           
         
        
   
         
         
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 44:         
A.     B.     
C.      D.      
Câu 45:              
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 46:       
A. 
            
B. 
   
C.          
D.  
             
Câu 47:             
A.   


B.  

C.  




VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.  


Câu 48:                 
                   
      
A.    B.   
C.    D.   
Câu 49:                 

 
 
A.  B.  C.  D. 
Câu 50:                    
 
   
A.  B.  
C.   D. 
 5            
A.  B. 
C.  D. 
Câu 52:          
A. Sc B.  C.  D. 
Câu 53:                     
  
     
A.  B.  C.  D. 
Câu 54:           
       
A. 
  
 





B.    


C.   





D.

 







Câu 55:             
A.        
B.      

     

C.        
D.      

    
Câu 56:          
      
                     
   
A.   B.   C.   D.  
Câu 57:          
          
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 58:             
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
 

B.
 

C.
 
D.
 
 5
         
        
         

 
  

A.  B.  C.  D. 
Câu 60:      
A.          
B.        
C.       
D.       
Câu 61:            
           
A. B. C. D. 
Câu 62:         








    
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 63:                  

 
   
A.  B.  
C.   D.   
 6       
A.     
B.        
C.          
D.             
Câu 65:                

 

    
           
A.  B.   C.   D. 
Câu 66:               
      sai
A.        
B.       
C.        
D.         
 6   
               
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 68:     
   

 
       
          
     

                
  
    
         
A. B. C. D.
Câu 69:    
       
      
     

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm