Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 2)
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi 04 trang, từ câu 01 đến câu 40
đề thi: 173
       
Học sinh không được sử dụng tài liệu bảng HTTH. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1:       
A. 
 B.
 C. 

D. 

Câu 2:       
A.   B.   C.   D.  
Câu 3:         
A.  B.  C.  D. 
Câu 4:             
A.   B. C.   D.  
Câu 5:                    
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 6:            
A.  B. 
C.  D. 
Câu 7:          
A.   
B.   C.   D.  
Câu 8:               
A.    B.    C.    D.   
Câu 9:       
A.  B.  C.  D. 
Câu 10:      
      
A.  B.   C.     D.  
Câu 11:      không  
A.    
B. 

 
C.    
D.

Câu 12:             
A.      B.    
C.     D.   
Câu 13:           
A.   B.        
C.      D.   
Câu 14:     

 

    
A.      B.     
C.      D.     
Câu 15:          
A.          
B.                  
C.      
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.             
Câu 16:        

  


   
A.      B.      
C.       D.     
Câu 17:                      
 

             
A.   B.   C.    D.   
Câu 18:                    
         
A.
 
 B. 
 

C.
 
 D.
 

Câu 19:            


    
   
A. B. C. D.
Câu 20:         
A.      B.    
C.     D.      
Câu 21:     



       
     
A. 

B. 




C. 



 D. 


Câu 22:           
     
 không thể 
A.  B. C.  D. 
Câu 23:            
 
    

          
         
         
A.   B.   C.   D.  
Câu 24:                   
  
           
A.  B.  C.  D. 
Câu 25:         
       
 
             
    
                       


A. 

B.



C.



D.

Câu 26:          
          
                    
   
A. 


B. 

C. 


D. 


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 27:               
    
                      
      
            
A.  B.  C.  D. 
Câu 28:     
    
    
    
    

         
   
    
         
    
    

    
   
       
A.  B.  C.  D. 
Câu 29:         


    
               
A.  B.  C.  D. 
Câu 30:    
              
               
      

      
   
 
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 31:                    
       
A.  B.  C.  D. 
Câu 32:                 
  

     
A.
B.
C.
D.
Câu 33:        
 
        
              
      
            

    
   
                 
 
A.  B.  C.  D. 
Câu 34:          

    
 

                 
                
A.  B.  C.  D. 
Câu 35:     
               
         
       
     
           
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 36:           
      
                     
                     

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm