Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phú Cường - Hòa Bình lần 2

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT PHÚ CƯỜNG
(Đề thi có 07 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM 2019 (LẦN 2)
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
H và tên thí sinh: ....................................................
S báo danh: ….........................................................
Mã đề thi 001
Câu 1. Thể tích của khối lập phương cạnh
3a
bằng:
A.
3
27a . B.
3
3a C.
3
a D.
3
9a
Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên
.
A.
1
.
2
x
y
x
B.
42
1
2.
4
yxx
C.
32
23.yx x x
D.
32
31.yx x x
Câu 3. Trong không gian
Ox
y
z
, cho hai điểm
2;3;2A
1;1; 1B ,. Vectơ
A
B

có tọa độ là
A.

1; 2; 3 . B.
1; 2; 3 . C.
3; 5;1 . D.

3; 4;1 .
Câu 4. Cho hàm số
yfx có bảng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1 B.
;0 C.
1;  D.
1; 0
Câu 5. Với
a
là số thực dương tùy ý,
 
ln 5 ln 3aa bằng:
A.

ln 5
ln 3
a
a
B.
ln 2a C.
5
ln
3
D.
ln 5
ln 3
Câu 6. Nguyên hàm của hàm số
3
f
xxx
A.
42
x
xC
B.
2
31
x
C
C.
3
x
xC
D.
42
11
42
xC
Câu 7. Thể tích của khối cầu bán kính
3a bằng
A.
3
4
3
a
. B.
3
36 a
. C.
3
3
a
. D.
3
2 a
.
Câu 8. Phương trình
21
232
x
có nghiệm
A.
5
2
x
B.
2x
C.
3
2
x
D.
3x
Câu 9. Trong không gian
Ox
y
z
, mặt phẳng
Oxy
có phương trình là
A.
0z
. B.
0xyz
. C.
0y
. D.
0x
.
Câu 10. Nguyên hàm của hàm số
42
f
xxx
A.
3
42
x
xC
B.
53
11
53
x
xC
C.
42
x
xC
D.
53
x
xC
.
Câu 11. Trong không gian
Ox
y
z
, đường thẳng
123
:
212
xy z
d


đi qua điểm nào dưới đây?
A.

2; 1; 2Q . B.

1; 2; 3M  . C.
1; 2; 3P . D.
2;1; 2Q .
Câu 12. Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.

!
!!
k
n
n
A
knk
. B.
!
!
k
n
n
C
k
. C.

!
!
k
n
n
A
nk
. D.
!!
n!
k
n
knk
C
.
Câu 13. Cho cấp số cộng

n
u
có số hạng đầu
1
1u và công sai
5d =
. Giá trị của
4
u bằng
A.
22
. B.
16
. C.
12
. D.
250
.
Câu 14. Điểm
M
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức
A.
2zi
B.
12zi
C.
2zi
D.
12zi
Câu 15. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
1yxx
B.
42
31yx x
C.
3
31yxx
D.
3
31yx x
Câu 16. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
27yx x x
trên đoạn

0; 4 bằng
A.
259
. B.
68
. C.
0
. D.
4
.
Câu 17. Hàm số
23
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
B.
0
C.
2
D.
1
Câu 18. Số phức
56i
có phần thực bằng
A.
5
. B.
5
C.
6
. D.
6
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm

1; 1;1I
1;2;1A . Phương trình của mặt cầu
tâm
I
và đi qua
A
A.

222
11129xyz. B.

222
1119xyz.
x
y
O
C.

222
11125xyz
. D.

2
22
11 19xy z
.
Câu 20. Với
a là số thực dương tùy ý,
3
3
log
a



bằng:
A.
3
1loga
B.
3
3loga
C.
3
1
log a
D.
3
1loga
Câu 21. Cho số phức
2zi
. Tính z .
A.
3z B. 5z C. 2z D.
5z
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách giữa hai mặt phẳng

:2250Px y z
:2240Qx y z bằng
A.
8
3
. B.
1
3
. C.
3
. D.
4
3
.
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
26
22
xx+
<
là:
A.
(
)
0;6
B.
()
;6
C.
()
0;64
D.
()
6;
Câu 24. Gọi
S
là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
x
y
,
0y
,
0x
,
2x
. Mệnh
đề nào dưới đây đúng?
A.
2
0
2d
x
Sx
. B.
2
2
0
2d
x
Sx
. C.
2
2
0
2d
x
Sx
. D.
2
0
2d
x
Sx
.
Câu 25.Trong không gian cho tam giác
OIM
vuông tại
I
,
0
30IOM
, IM a
. Khi quay tam giác
OIM
quanh cạnh
OI
thì tạo thành một hình nón tròn xoay. Tính thể tích khối nón tròn xoay được
tạo thành.
A.
3
3
a
. B.
3
3a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
23a
.
Câu 26. Cho hàm số
yfx bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã
cho có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1
B.
3
C.
2
D.
4
Câu 27. Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
2
6
a
. B.
3
8
6
a
. C.
3
82
3
a
. D.
3
22
3
a
.
Câu 28. Tính đạo hàm của hàm số
1
4
x
x
y

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phú Cường - Hòa Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phú Cường - Hòa Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 718
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm