Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Hòa, Hà Nội năm học 2019-2020

1
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HC K I NĂM HỌC 2019 - 2020
T: TOÁN MÔN TOÁN - KHI 11
A. KIN THC TRNG TÂM.
I. Phần Đại s và Gii tích:
Chương 1: Hàm s ợng giác và phương trình lượng giác.
1. Hàm s ng giác
- Tập xác định ca hàm s.
- Tính cht tun hoàn, s biến thiên, tính chn -l ca hàm s.
- GTNN,GTLNca hàm s.
2. Phương trình lượng giác
- Phương trình lượng giác cơ bản .
- Mt s phương trình lượng giác đơn giản.
Chương 2: T hp và xác sut .
1.T hp
- Quy tc cng và quy tc nhân.
- Hoán v, chnh hp, t hp.
- Nh thc Niu-tơn.
2. Xác sut
- Khái nim v biến c.
- Công thc tính xác sut.
II. Phn Hình hc:
Chương 1: Hình hc không gian.
1. Giao tuyến ca hai mt phẳng, giao điểm của đường thng và mt phng, thiết din ca hình
chóp ct bi mt mt phẳng. Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui.
2. Hai đường thng song song.
3. Đường thng song song vi mt phng.
4. Hai mt phng song song.
B. BÀI TP VN DNG .
I. Phn Đại s và Gii tích:
TRC NGHIM
Chương I: Hàm số ợng giác và Phương trình lượng giác
Câu 1. Tập xác định ca hàm s
cot
1 cos
x
y
x
là:
A.
\/R k k Z
B.
\ 2 /R k k Z


C.
\/
2
R k k Z




D.
\/
2
k
R k Z



Câu 2. Tập xác định ca hàm s
11
sinx cos
y
x

là:
A.
\/R k k Z
B.
\ 2 /R k k Z
C.
\/
2
R k k Z




D.
\/
2
k
R k Z



Câu 3. Tập xác định ca hàm s
cot( ) tan( )
44
y x x

A.
\/R k k Z
B.
\ 2 /R k k Z
C.
\/
42
k
R k Z





D.
\/
2
k
R k Z



Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2
1 cos
1 sin
x
y
x
\ 2 /
2
R k k Z




R
\/
2
R k k Z




\ k2 ; k /
2
R k Z



2
sin cosy x x
23
siny x x
2
cos cos( )
2
y x x

2
sin cosy x x
sin cosyxx
siny x x
cos
2
x
y
2
4
2
tan
2
x
y
2
4
2
1 2 sin2xy 
2
xk

42
k
x


xk
2
k
x
2
2 1 sin 2yx
[1;2]
[0;2]
[1;3]
[2;3]
2 sinxcosxy 
5
2
3
2
2
3
3sinx 4cosyx
5
7
4
7 2cos( )
4
yx
2 à 7v
2 à 2v
5 à 9v
4 à 7v
4 sin 3 1yx
2 à 2v
2 à 4v
4 2 à 8v
4 2 1 à 7v
2
sin 4sin 5y x x
20
8
0
9
2
1 2cos cosy x x
2
5
0
3
2sinx+cosx+1
sinx 2cos 3
y
x

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
( ; )
2
sinyx
cosyx
tanyx
cotyx
tan 2yx
(0;0)
( ; 1)
4
3
( ; 1)
4
( ; 1)
4

sin cos 1xx
0;
2
2cos 3sin 3 0xx
(0; )
2
x
3
x
4
x
6
x
5
6
x
2
cos cos 0xx
0 x

2
x
0x
x
2
x
00
180;0
0;
2



33
3
sin .cos3 cos .sin3
8
x x x x
5
,
66

5
,
88

5
,
12 12

5
,
24 24

2
3
;
2
x
01m
01 m
1
1
4
m
1
1
8
m 
2
cos2 sin 2cos 1 0x x x
[0;4 ]
1
3
2
4
2
sin (2 ) 3sin(2 ) 2 0
44
xx

(0;2 )
11
8
7
4
3
8
4
sin3 cos3 3 cos2
sin
1 2sin2 5
x x x
x
x





0;2
2
3
2
2
3sin cos 5x m x
4
4
m
m

4m
4m
44m
5cos sin 1x m x m
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Hòa, Hà Nội

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Hòa, Hà Nội năm học 2019-2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Hòa, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương được giáo viên trường THPT Yên Hòa biên soạn. Đề cương gồm 18 trang nêu rõ nội dung kiến thức và bài tập môn Toán 11 trong học kì 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Yên Hòa, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm