Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 5

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI DỰ ĐOÁN
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Al
2
O
3
không tác dụng với chất nào sau đây?
A. Khí CO.
B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch Ca(OH)
2
.
D. Dung dịch HNO
3
.
Câu 42: Cacbohiđrat nào sau đây đisaccarit?
A. Tinhbột.
B. Xenlulozơ.
C. Glucozơ.
D. Saccarozơ.
Câu 43: Điện phân dung dịch chứa lượng MSO
4
(M hóa trị không đổi) với cường độ dòng
điện 3A bằng điện cực trơ. Sau 1930 giây, thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. M kim loại nào
sau đây?
A. Cu.
B. Fe
đề 005
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
C. Ca.
D. Mg.
Câu 44: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
A. Nhôm.
B. Đồng
C. Bạc
D. Vàng.
Câu 45: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn Ca
2+
+ CO
3
2-
H
2
O?
A. Ca(OH)
2
+ CO
2
CaCO
3
+ H
2
O.
B. Ca(OH)
2
+ (NH
4
)
2
CO
3
2NH
3
+ CaCO
3
+ 2H
2
O.
C. CaCl
2
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+ 2NaCl.
D. Ca(HCO
3
)
2
+ NaOH CaCO
3
+ NaHCO
3
+ H
2
O.
Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Na
2
SO
4
.
B. NaOH.
C. KCl.
D. HCl.
Câu 47: Công thức nào sau đây là của ancol etylic?
A. C
2
H
5
OH.
B. C
6
H
6
.
C. CH
3
COOH.
D. CH
3
CHO.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Câu 48: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Axit glutamic thành phần chỉnh của bột ngọt.
B. nhiệt độ thường, các amino axit đều những chất lỏng.
C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức.
D. Các amino axit thiên nhiên hầu hết các -amino axit.
Câu 49: Cho 27 gam hỗn hợp X gồm glucozơ fructozơ tác dụng với lượng dung dịch
AgNO
3
/NH
3
(t°) thu được m gam kết tủa. Giá tr của m bảng bao nhiêu?
A. 27,0.
B. 43,2.
C. 16,2.
D. 32,4.
Câu 50: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính chất nào sau đây?
A. Tính axit
B. Tính khử.
C. Tính oxi hóa.
D. Tính bazơ.
Câu 51: Nước cứng nước chứa nhiều ion nào sau đây?
A. Ba
2+
, Be
2+
.
B. Ca
2+
, Mg
2+
C. Na
+
, Cu
2+
.
D. NH
4
+
, Na
+
Câu 52: Công thức hóa học nào của sắt (III) hiđroxit?
A. Fe(OH)
2
.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa 

Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 5 được VnDoc tổng hợp biên soạn là đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa có đáp án kèm theo. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan dựa trên ma trận đề minh họa Bộ giáo dục và Đào tạo đã đưa ra đề minh họa trước đó. Hy vọng có thể giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện kĩ năng giải đề thi, chuẩn bị tốt cho kì thì THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 5

41A 42D 43A 44D 45C 46B 47A 48C 49D 50B
51B 52D 53B 54B 55A 56C 57D 58D 59C 60D
61A 62C 63D 64A 65B 66D 67C 68B 69B 70C
71C 72B 73A 74B 75D 76C 77C 78A 79A 80C

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 5 đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.262
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm