Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Bình

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH THÁI BÌNH
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC T NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, hai chức, mạch hở), thu được CO
2
, H
2
O 2,24 lít
khí N
2
(đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, s mol HCl đã phản ứng là
A. 0,1 mol
B. 0,3 mol
C. 0,2 mol
D. 0,4 mol
Câu 42: Thủy phân 0,02 mol saccarozơ với hiệu suất 50% thu được dung dịch hỗn hợp X. Cho
X phản ứng hoàn toàn với AgNO
3
/NH
3
dư, thu được m gam kết tủa Ag. Giá tr của m
A. 8,64
B. 4,32
C. 3,24
D. 6,48
Câu 43: Cho dãy các chất:
HCOONH
4
, (CH
3
NH
3
)
2
CO
3
, CH
3
COOH, H
2
NCH
2
CONHCH(CH
3
)COOH. S chất trong dãy phản
ứng được với dung dịch NaOH HCl
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
đề 201
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Câu 44: Sục 13,44 lít khí CO
2
(đktc) vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)
2
1,5M NaOH 1M.
Sau phản ng lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200ml dung dịch
hỗn hợp BaCl
2
1,2M KOH 1,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 47,28
B. 59,10
C. 39,40
D. 66,98
Câu 45: Metylamoni clorua công thức
A. C
2
H
5
NH
3
Cl
B. CH
3
NH
3
Cl
C. NH
4
Cl
D. C
6
H
5
NH
3
Cl
Câu 46: Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y ancol propylic. X, Y hai amin kế tiếp nhau trong
cùng dãy đồng đằng; phân tử X, Y đều 2 nhóm NH
2
gốc hidrocacbon không no; Mx < MY.
Khi đốt cháy hết 0,1 mol E cần vừa đủ 0,67 mol O
2
, thu được H
2
O, N
2
0,42 mol CO
2
. Phần trăm
khối lượng của Y trong E
A. 46,30%
B. 19,35%
C. 39,81%
D. 13,89%
Câu 47: Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X este 2 chức, mạch hở Y tác dụng vừa đủ
với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa 2 muối 1 ancol T. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa
đủ 1,08 mol O
2
, thu được 14,84 gam Na
2
CO
3
; tổng số mol CO
2
H
2
O bằng 1,36 mol. Cho ancol T
tác dụng với Na dư, thoát ra 1,792 lít khi (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol
O
2
. Phần trăm khối lượng của Y giá trị gần nhất là
A. 66% B. 65% C. 71% D. 62%
Câu 48: Phân t phenyl axetat bao nhiêu nguyên tử cacbon?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. 6
B. 10
C. 8
D. 2
Câu 49: Cho các este sau: metyl propionat, propyl axetat, metyl axrylat, metyl metacrylat.
bao nhiêu este thủy phân trong môi trường kiềm tạo thành muối 3 nguyên t cacbon?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 50: Phân lân supephotphat đơn supephotphat kép đều chứa chất nào?
A. K
2
CO
3
B. (NH
2
)
2
CO
C. Ca(H
2
PO
4
)
2
D. KCl
Câu 51: Tiến nh các thí nghiệm sau:
Bước 1: Cho o ống nghiệm 2-3 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%
Bước 2: Đun nóng ống nghiệm tren ngọn lửa đèn cồn cho đến sôi trong khoảng 1 phút
Cho các nhận định sau:
(a) bước 2 xảy ra hiện tượng đông tụ lòng trắng trứng, phần đông tụ u trắng
(b) bước 2, thay đun nóng, ta nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 đậm đặc vào ống nghiệm thì
lòng trắng trứng không bị đông tụ
(c) Hiện tượng đông tụ cũng xảy ra khi thay dung dịch lòng trắng trứng bằng dung dịch thịt
cua (giã thị cua sau khi đã bỏ mai, cho nước vừa đủ, vắt lấy nước lọc)

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa tỉnh Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Bình được VnDoc tổng hợp biên soạn tất cả các đề thi thử của Trường, Sở trên các nước. Hy vọng giúp bạn đọc có thêm tài liệu ôn luyện đề, từ đó rèn luyện kĩ năng thao tác giải đề một cách nhanh và chính xác, tự tin bước vào kì thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Bình

41C42B43C44B45B46A47D48C49D50C
51D52A53A54D55C56B57D58D59A60B
61B62B63D64D65C66C67A68B69D70C
71A72A73C74A75C76D77A78C79B80B

..........................

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Thái Bình này được đánh giá khá hay và đề được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 5.017
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm