Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
------------------------
(Đề thi 04 trang)
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ
LỚP 12-ĐỢT 2, NĂM HỌC 2020 -2021
Bài thi: KHOA HỌC T NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ………………………………Số báo danh: …………………
Cho biết:
- Nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al
= 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br =
80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Dãy c chất đều kh năng tham gia phản ng trùng hợp
A. etylenglycol va vinyl clorua
B. benzen va etilen.
C. vinyl clorua metyl metacrylat
D. hexanetylen điamin etilen
Câu 42: Tính chất hóa học chung của kim loại tính
A. Axit
B. Oxi hóa
C. bazo.
D. khử
Cậu 43: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Cu
B. Mg
đề 201
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
C. Na
D. Ba
Câu 44: Natri hidroxit còn gọi xút ăn da, được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tinh
chế quặng nhôm,… Công thức của natri hidroxit
A NaOH
B. NaHCO
3
C. NaCl.
D. Na
2
O
Câu 45. Quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra 324 gam tinh bột thì cây đã thải ra môi trường
một lượng Oxi thể tích
A. 241,92 lít
B. 224,00 lít
C. 201,60 lít
D. 268,80 lít
Câu 46. Thực hiện phản ứng nhiệt nhóm hỗn hợp X gồm (Al FexOy), thu được 34,8 gam
hỗn hợp Y. Cho Y o dung dịch NaOH , thu được 3,36 lít lớn còn lại 168 gam chất rắn
không tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng FexOy trong X là:
A. 21,6 gam
B. 19, 2 gam
C. 23,2 gam
D. 24,9 gam
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 47. Thủy phân este X thu được sản phẩm gồm HCOOH C
2
H
5
OH. Công thức phân tử
của X
A. C
3
H
8
O
2
B. C
3
H
4
O
2
C. C
3
H
5
O
2
D. C
4
H
8
O
2
Câu 48. Canxi cacbonat thành phần chính của vỏ mai các loài ốc, sò, hến,.. Công thức của
canxi cacbonat
A. CaSO4
B. CaCO
3
C. Ca(HCO
3
)
2
D. CaSO
4
.H
2
O
Câu 49. Chất nào sau đây chất điện li mạnh
A. H
2
S
B. NaOH
C. CH
3
COOH
D. Mg(OH)
2
Câu 50. Phát biểu nào sau đây đúng
A. Kim loại Cu tan được trong dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
B. Sắt phản ứng mạnh với dung dịch H
2
SO
4
đặc nguội
C. Thiếc hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa tỉnh Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 2 được VnDoc tổng hợp biên soạn tất cả các đề thi thử của Trường, Sở trên các nước. Hy vọng giúp bạn đọc có thêm tài liệu ôn luyện đề, từ đó rèn luyện kĩ năng thao tác giải đề một cách nhanh và chính xác, tự tin bước vào kì thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ MIỄN PHÍ bên dưới mời các bạn tham khảo

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 2

1B 2D 3A 4A 5D 6D 7C 8B 9B 10A
11C 12D 13C 14C 15A 16C 17A 18C 19C 20B
21D 22D 23D 24A 25A 26A 27B 28C 29B 30B
31B 32A 33D 34B 35A 36D 37D 38C 39C 40B

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Nghệ An Đợt 2 này được đánh giá khá hay và đề được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
7 9.107
Sắp xếp theo

Môn Hóa học khối A

Xem thêm