Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hà Nội được VnDoc tổng hợp biên soạn có đáp án kèm thèm theo, hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở Hà Nội

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2021
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút

Họ, tên thí sinh: ..............................................................

Số báo danh   : ...............................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước

Câu 1: Công thức hóa học của crom (VI) oxit là 

A. Cr2O

B. CrO6

C. CrO3 

D. CrO

Câu 2: Canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước CaSO4.H2O được gọi là

A. thạch cao nung 

B. thạch cao khan 

C. thạch cao sống 

D. thạch cao ướt 

Câu 3: Hóa chất nào sau đây có thể làm mềm các loại nước cứng? 

A. NaOH

B. Na2CO3.

C. NaCl.

D. NaNO3.

Câu 4: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA

A. Na.

B. Fe.

C. Al.

D. Cu

Câu 5: Phân tử của các amino axit có chứa đồng thời các nhóm chức

A. -OH và -COOH.

B. -NH2 và -COO-

C. -NH2 và -COO-C-NH

D. -NH2 và -CHO

Câu 6: Sắt(III) hidroxit Fe(OH)3 là chất rắn, không tan trong nước và có màu

A. xanh lam.

B. nâu đỏ.

C. vàng nhạt.

D. trắng hơi xanh.

Câu 7: Nabica là một loại thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit. Thuốc có thành phần chính là natri bicarbonat (hay natri hiđrocacbonat). Công thức hóa học của natri hiđrocacbonat là

A. NaHCO3.

B. NaCO3.

C. NH4HCO3.

D. NaOH.

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

A. Saccarozo

B. Glucozo

C. Tinh bột.

D. Xenluloza

Câu 9: Hợp chất CH3COOC2H5 có tên gọi là

A. etyl axetic.

B. metyl propionat.

C. etyl axetat

D. metyl axetat

Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?

A. C15H31COOH.

B. (C15H31COO)3C3H5.

C. (CH3COO)3C3H5.

D. (C17H33COO)2C2H4.

Câu 11: Bằng phương pháp điện phân dung dịch, có thể điều chế được kim loại nào sau đây?

A. Ca.

B. Na.

C. Al.

D. Cu.

Câu 12: Polime là thành phần chính của ống nhựa PVC được trùng hợp từ monome nào sau đây?

A. CH2=CH2.

B. CH2=C=Cl.

C. CH2=CH-Cl

D. C6H5-CH=CH2.

Câu 13: Kim loại có các tính chất vật lí chung (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và ảnh kim) là do trong tinh thể kim loại có 

A. Các ion âm chuyển động tự do 

B. các electron chuyển động tự do.

C. các nguyên tử kim loại chuyển động tự do.

D. các ion dương chuyển động tự do,

Câu 14: Hút thuốc là rất có hại cho sức khỏe. Một trong các nguyên nhân là do trong thuốc lá có chứa một amin với tên gọi nicotin. Nicotin có công thức phân tử là

A. C6H12O6

B. C10H14N2

C. C6H10O4.

D. C10H22

Câu 15: Để chủ động phỏng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân thực hiện tốt THÔNG ĐIỆP 5K. Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai bảo y tế". Hóa chất nào sau đây trong nước rửa tay sát khuẩn có tác dụng khử khuẩn

A. Benzen.

B. Andehit fomic.

C. Axit axetic.

D. Etanol.

Câu 16: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuCl2

A. Al

B. Zn.

C. Ag.

D. Mg

Câu 17: Oxit nào sau đây bị CO khử ở nhiệt độ cao

A. CaO.

B. Na2O.

C. Fe2O3.

D. Al2O3.

Câu 18: Tro thực vật được sử dụng như một loại phân bón hóa học. Đó là loại phân hóa học nào sau đây?

A. Phân nitrophotka.

B. Phân kali

C. Phân đạm

D. Phân lân

Câu 19: Khí gas dân dụng và công nghiệp có thành phần chính là propan và butan hóa lỏng. Công thức phân tử của hai chất này lần lượt là

A. C3H4 và C4H6.

B. C3H8 và C4H10.

C. CH4 và C2H4.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 20: Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư, thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 36,0.

B. 18,0.

C. 16,2.

D. 32,4.

Câu 21: Cho m gam Na vào nước được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Để trung hòa X cần 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,448.

B. 0,224.

C. 0,112.

D. 0,336.

Câu 22: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được 2 muối. X là

A. CH3COOCH2C6H5.

B. C6H5COOCH3.

C. CH3COOC6H5.

D. CH3COOCH3.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khử glucozơ bằng H2 ở nhiệt độ cao thu được sobitol.

B. Có thể phân biệt fructozơ và glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Glucozơ bị khử khi phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

D. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Câu 24: Cho m gam Gly-Ala tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 16,4.

B. 17,4.

C. 14,7.

D. 14,6.

Câu 25: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 14,9 gam muối clorua của một kim loại kiềm R, thu được 2,24 lít khí (đktc) ở anot. Kim loại R là

A. Ca.

B. Li.

C. Na.

D. K.

Câu 26: Rót vào ống nghiệm 1 và 2, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng cùng nồng độ rồi đồng thời cho vào mỗi ống một mẩu kẽm như nhau. Nhỏ thêm 2 - 3 giọt dung dịch CuSO4 vào ống 2. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tốc độ thoát khí của hai ống nghiệm như nhau.

B. Ống nghiệm 2 khí thoát ra nhanh hơn do có CuSO4 là chất xúc tác.

C. Ống nghiệm 2 khí thoát ra nhanh hơn do xảy ra ăn mòn điện hóa học.

D. Ống nghiệm 1 khí thoát ra nhanh hơn do xảy ra ăn mòn hóa học.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn loại tơ nào sau đây thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O?

A. Tơ tằm.

B. Tơ nitron.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ axetat

Câu 28: FeO thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch H2SO4 loãng.

B. Dung dịch HCl loãng.

C. Dung dịch HNO3 loãng.

D. Khí CO ở nhiệt độ cao.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cao su buna có thành phần chính là CH2=CH-CH=CH2.

B. Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và bazơ.

C. PE là tên viết tắt của polietilen.

D. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

Câu 30: Cho m gam hỗn hợp M gồm Na, Na2O, Na2CO3 vào nước, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí H2. Chia X thành 2 phần bằng nhau.

Phần I phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M.

Phần II hấp thụ hết 1,12 lit khí CO2 được dung dịch Y chứa hai chất tan có tổng khối lượng là 12,6 gam. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đều được đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của Na2O trong M là

A. 27,75%.

B. 39,74%.

C. 32,46%.

D. 16,94%.

Câu 31: Hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10. Lấy 6,32 gam X cho qua bình đựng dung dịch nước Br2 (dư) thấy có 0,12 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hết 2,24 lít X cần dùng V lít khí O2, sau phản ứng thu được 9,68 gam CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đều được đo ở đktc. Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 6,72.

C. 8,96.

D. 7,84.

Câu 32: Cho các phát biểu sau.

(a) Không thể phân biệt anilin và phenol bằng dung dịch brom.

(b) HCOOCH3 có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH.

(c) Các amino axit đều làm đổi màu quì tím.

(d) Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức -CHO.

(e) Ở nhiệt độ thường triolein là chất rắn.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 33: X là axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở. Y là ancol no, đơn chức, mạch hở. T là este hai chức được tạo thành từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol hỗn hợp M gồm X, Y và T thu được 1,5 mol CO2 và 1,45 mol H2O. Khi đun nóng 0,45 mol M với dung dịch NaOH đến phản ứng hoàn toàn thì số mol NaOH tối đa đã phản ứng là

A. 0,55 mol.

B. 0,45 mol.

C. 0,25 mol.

D. 0,50 mol.

Câu 34: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al, FeO, Fe2O3 trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lit H2 và m gam chất rắn không tan. Nếu cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 5,6 lit NO (sản phẩm khử duy nhất). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đều được đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 16,2.

B. 8,4.

C. 11,1.

D. 11,2.

Câu 35: Cho các phát biểu sau.

(a) Hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư.

(b) Cho Al vào dung dịch NaOH thấy xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan.

(c) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 thấy có kết tủa trắng và khí bay lên.

(d) Fe bị oxi hóa lên Fe3+ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3.

(e) Hỗn hợp gồm Ba và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:2) tan hết trong nước dư.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 0,12 mol NaOH thu được 35,44 gam hỗn hợp 2 muối natri panmitat và natri oleat. Nếu cho 2m gam X vào dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 đã phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,04.

B. 0,16.

C. 0,08.

D. 0,18.

Câu 37: Trộn hỗn hợp X (gồm etylamin và propylamin) với hiđrocacbon mạch hở Y theo tỉ lệ mol tương ứng 1.2 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,92 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 1,08 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 44,8 gam. Khối lượng của Y trong hỗn hợp Z gần nhất với kết quả nào sau đây?

A. 6,25 gam.

B. 7,10 gam.

C. 6,73 gam.

D. 9,50 gam.

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam chất hữu cơ X cần 0,9 mol O2, thu được 10,8 gam H2O. Mặt khác cho 0,4 mol hỗn hợp A, B (là các đồng phân đơn chức của X) tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được 37,8 gam chất rắn khan. Nếu cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 1,2 mol Ag. Khối lượng của chất tan có phân tử khối lớn nhất trong Y là

A. 9,4 gam.

B. 4,7 gam.

C. 9,6 gam.

D. 20,4 gam.

Câu 39: Nung nóng 108,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín (không có không khí) đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y và 1 mol hỗn hợp khí M có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch chứa 3,57 mol HCl và 0,345 mol NaNO3, đun nhẹ thu được dung dịch Z và 6,72 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho toàn bộ dung dịch Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 0,448 lít NO là sản phẩm khử duy nhất và m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đều được đo ở đktc. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 519.

B. 525.

C. 523.

D. 512.

Câu 40: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau.

Bước 1. Cho vào hai 2 bình cầu mỗi bình 10 ml etyl axetat.

Bước 2. Thêm 15 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất; 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.

Bước 3. Lắc đều cả hai bình rồi lắp ống sinh hàn, đun nhẹ qua lưới a-mi-ăng khoảng 5 phút, để nguội.

Cho các phát biểu sau.

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai bình cầu đều phân thành hai lớp.

(b) Ở bước 3, vai trò của lưới a-mi-ăng để tránh sự tụ nhiệt, tránh nứt vỡ bình cầu.

(c) Ở bước 3, trong cả hai bình cầu đều xảy ra phản ứng thủy phân este.

(d) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai bình cầu đều đồng nhất.

(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong bình.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

--------------------- HẾT ---------------------

Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa sở Hà Nội 

1C 2A 3B 4A 5B 6B 7A 8B 9C 10B
11D 12C 13B 14B 15D 16C 17C 18B 19B 20B
21B 22C 23A 24D 25D 26C 27D 28B 29A

30C

31D 32D 33D 34B 35C 36B 37A 38A 39C 40D

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Hà Nội được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó. Vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 11.769
Sắp xếp theo

Hóa 12 - Giải Hoá 12

Xem thêm