Đề giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường lớp 5 năm học 2016 - 2017 Có đáp án

Đề giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường lớp 5

Đề giao lưu Toán tuổi thơ cấp trường lớp 5 năm học 2016 - 2017 Có đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài Toán tuổi thơ, đồng thời cũng là tư liệu giảng dạy tham khảo hay dành cho các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo và tải về chi tiết đáp án.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ...................................

ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5 (LẦN 1)

Năm học: 2016 - 2017

(Phần thi cá nhân)

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ……………….................................. Lớp: ….. Số báo danh:…

I. Ghi đáp số cho mỗi bài toán sau:

Bài số

Nội dung

Đáp số

Điểm

1

Viết số gồm: Bốn mươi triệu, tám trăm và tám đơn vị

…………….…

2

Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm:

33 x3 + 33 …… = 33 x 33

………………..

3

Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?

(27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

…………………

4

Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?

1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25

…………………...

5

Tìm số tự nhiên x để biểu thức:

A = 7025 - 2013 : (2015 - x) có giá trị lớn nhất ?

…………………

6

Tìm hai số biết tổng của chúng là 175 và số lớn chia cho số bé được 4

…………… ……

7

Cho dãy số: 8; 11; 14; 17; 20; ...; ...; ...; ba số cần viết tiếp vào dãy số trên là những số nào?

…………………

8

Một tấm vải dài 50m. Lần thứ nhất người bán hàng bán 1/5 tấm vải. Lần thứ hai người đó bán 1/2 chỗ vải còn lại. Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét

………………………...................

9

Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?

(42 x 54 + 17 x 42 ): 71

…………………

10

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích của thửa ruộng.

………………………..................

11

Rút gọn phân số

Đề giao lưu toán tuổi thơ cấp trường

thành phân số tối giản ta được phân số nào?

…………………

12

Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Biết 5 năm trước mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay?

…………. ……….

……………………

13

Tìm a, b để 2a76b chia hết cho 2, 5 và 9?

……………………

……………………

14

An và Bình có 36 viên bi. Nếu An cho Bình 5 viên bi thì số bi của Bình bằng 5/4 số bi của An. Tính số bi của mỗi bạn.

……………………

……………………

15

Khi đánh trang của một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

…………………..

II. Trình bày bài giải đầy đủ cho bài toán sau đây:

Bài 16: Lan và Huệ có tổng cộng 85 000 đồng. Lan mua vở hết 10 000 đồng, mua cặp hết 18 000 đồng. Huệ mua sách hết 25 000 đồng, mua cặp hết 12 000 đồng. Sau khi mua số tiền của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5 (LẦN 1)

Năm học: 2016 - 2017

(Phần thi đồng đội)

Họ và tên:……………………………………..……Số báo danh:…………………..…...

Đề 1: Tìm biết X: X x 12 + 121 = 229

Đáp số: ..........................................................

Đề 2: Tìm hai số có tổng bằng 454 và nếu thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất.

Đáp số: ..........................................................

Đề 3: Tìm 7 số lẻ liên tếp, biết trung bình cộng của chúng bằng số lẻ lớn nhất có hai chữ số

Đáp số: ..........................................................

Đề 4: Cửa hàng có 72 thùng nước mắm, mỗi thùng đựng 50 chai. Sáng nay cửa hàng bán đi 45 thùng và lại nhập thêm 15 thùng. Hỏi lúc này cửa hàng có bao nhiêu chai nước mắm?

Đáp số: ..........................................................

Đề 5: Cho phân số 2/5. Hỏi phải cộng vào tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới bằng 4/5?

Đáp số: ..........................................................

Đề 6: Tổng số tuổi của ông, bố và An là 112 tuổi, bố hơn An 27 tuổi, ông 65 tuổi. Tính tuổi bố và tuổi An.

Đáp số: ..........................................................

Đánh giá bài viết
176 21.950
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Ng Thang Duc
    Ng Thang Duc

    đb

    Thích Phản hồi 14:28 16/03
    Toán lớp 5 Xem thêm