Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 1 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học. Nhằm đảm bảo cho các em được củng cố, luyện tập các dạng bài tập lí thuyết, tự luận trong nội dung làm đề khảo sát chất lượng môn Hóa học 9 đạt kết quả cao.

Các bạn có thể làm bài test trắc nghiệm nhanh tại link: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit axit?

A. SO2, Na2O, N2O5

B. SO2, CO, N2O5

C. SO2, CO2, P2O5

D. SO2, K2O, CO2

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit bazơ

A. CO2, CaO, K2O

B. CaO, K2O, Li2O

C. SO2, BaO, MgO

D. FeO, CO, CuO

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng được với dung dịch HCl?

A. CaO, Na2O, SO2

B. FeO, CaO, MgO

C. CO2, CaO, BaO

D. MgO, CaO, NO

Câu 4. Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng được với nước?

A. CaO, CuO, SO3, Na2O

B. CaO, N2O5, K2O, CuO

C. Na2O, BaO, N2O, FeO

D. SO3, CO2, BaO, CaO

Câu 5. Sử dụng kim loại nào sau đây để nhận ra sự có mặt của HCl trong dung dịch gồm: HCl, KCl và H2O?

A. Na

B. Fe

C. Cu

D. Ba

Câu 6. Cho một khối lượng bột sắt dư vào 100 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là:

A. 1M

B. 0,1M

C. 2M

D. 0,2M

Câu 7. Natri colorua là gia vị quan trọng trong thức ăn hằng ngày của con người. Công thức của natri clorua là:

A. NaOH

B. KCl

C. NaCl

D. NaNO3

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:

a) CuO + H2

b) SO2 + NaOH →

c) H2SO4 + BaCl2

d) CaO + CO2

Câu 9. (2 điểm) Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 dung dịch không màu là: HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4. Hãy nhận biết dung dịch đựng mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 10. (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit kim loại hóa trị II cần dùng hết 10 gam dung dịch HCl 21,9%.

a) Xác định công thức hóa học của oxit trên.

b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Đán án Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

1C 2B 3B 4D 5B 6C 7C

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2 điểm)

a) CuO + H2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}Cu + H2O

b) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

c) H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

d) CaO + CO2 → CaCO3

Câu 9. (2 điểm)

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Sử dụng quỳ tím để nhận biết được 2 nhóm:

Nhóm 1: HCl và H2SO4: Làm quỳ chuyển sang màu đỏ

Nhóm 2: NaCl và Na2SO4: Không làm quỳ đổi màu

- Nhỏ dung dịch BaCl2 vào nhóm 1, chất không phản ứng là HCl, chất phản ứng tạo kết tủa trắng là H2SO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- Tiếp tục nhỏ dung dịch BaCl2 vào nhóm 2, chất không phản ứng là NaCl, chất phản ứng tạo kết tủa là Na2SO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

Câu 10. (2 điểm)

a)

CTTQ của oxit kim loại có hóa trị 2 là: MO

{n_{HCl}} = \frac{{{m_{HCl}}}}{{{M_{HCl}}}} = \frac{{\frac{{{m_{dd}}.C\% }}{{100\% }}}}{{{M_{HCl}}}} = \frac{{\frac{{10.21,9}}{{100}}}}{{36,5}} = 0,06(mol)

PTHH:

MO + 2HCl → MCl2 + H2O

nMO = nHCl/2 = 0,03 mol

MMO = 80 => M + 16 = 80 => M = 64 => M là Cu

CTHH của oxit là CuO

b)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Theo phương trình hóa học:

nCuO = nCuCl2 = 0,03 mol => mCuCl2 = 0,03. 135 = 4,05 gam

....................

VnDoc đã giới thiệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 1 có đáp án lời giải chi tiết tiện cho bạn đọc theo dõi trong quá trình làm bài. Nội dung đề thi chủ yếu giúp củng cố kiến thức, luyện tập thành thạo các thao tác làm bài tập. 

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 1. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.495
Sắp xếp theo

Đề KSCL đầu năm lớp 9

Xem thêm