Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 2 được VnDoc biên soạn, kèm đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các bạn học sinh đã được học. Nhằm đảm bảo cho đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh.

Các bạn có thể làm bài test trắc nghiệm nhanh tại link: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây là oxit axit?

A. SO2, Li2O, N2O5

B. SO2, P2O5, N2O5

C. CO2, CaO, N2O5

D. CO, K2O, CaO

Câu 2. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

A. K2CO3 và HCl

B. Ca(OH)2 và HCl

C. HCl và NaCl

D. NaOH và FeCl2

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây gồm các chất tác dụng được với khí H2?

A. CaO, Al2O3, CuO

B. Fe2O3, CuO, PbO

C. Fe2O3, CuO, CaO

D. MgO, CaO, CuO

Câu 4. Cho các oxit sau: SO2, CuO, SO3, FeO, P2O5, CaO. Số oxit chất tác dụng được với nước là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 5. Canxi hidroxit được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức của canxi hidroxit là:

A. CaO

B. CaCO3

C. Ca(OH)2

D. Ca(NO3)2

Câu 6. Sục 6,72 lít khí H2 vừa đủ vào oxit sắt (III) sau phản ứng thu được m gam kim loại. Khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là:

A. 11,2 gam

B. 16,8 gam

C. 25,2 gam

D. 22,4 gam

Câu 7. Cho 4,8 gam một kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2. Kim loại đó là:

A. Zn

B. Fe

C. Mg

D. Al

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:

a) P2O5 + H2O →

b) CuCl2 + NaOH →

c) H2SO4 + NaOH →

d) CaCO3 + HCl →

Câu 9. (2 điểm) Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 dung dịch không màu là: HCl, NaOH, H2O, Na2SO4. Hãy nhận biết dung dịch đựng mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 10. (2 điểm) Cho một lượng sắt dư vào 50ml dung dịch H2SO4, sau phản ứng kết thúc hoàn toàn thu được 5,6 lít khí H2 (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng

c) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4

Đáp án Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1B2C3B4D5C6A7C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 8. (2 điểm)

a) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

c) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

d) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 9. (2 điểm)

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Dùng quỳ tím để nhận biết được axit HCl làm quỳ chuyển sang màu đỏ và bazo NaOH chuyển xanh, 2 dung dịch còn lại không làm quỳ đổi màu.

- Đun cạn 2 dung dịch còn lại H2O và NaCl nhận biết được NaCl có cặn sau khi đun

Câu 10. (3 điểm)

a)

nH2 = 0,25 mol

Phương trình hóa học phản ứng:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (1)

0,25 ← 0,25 ← 0,25

b) Theo phương trình phản ứng: nFe = nH2 = 0,25 mol => mFe = 0,25.56 = 14 gam

c)

Theo phương trình phản ứng (1) nH2SO4 = nH2 = 0,25 mol

Nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng:

{C_{{M_{ {H_2}S{O_4}}}}} = \frac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{{{V_{{H_2}S{O_4}}}}} =  = \frac{{0,25}}{{0,1}} = 2,5M

.........................

VnDoc đã giới thiệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 2 có đáp án lời giải chi tiết tiện cho bạn đọc theo dõi trong quá trình làm bài. Nội dung đề thi chủ yếu là kiến thức các bạn đã được học trong chương trình Hóa học. Hy vọng với đề thi này giúp củng cố kiến thức, luyện tập thành thạo các thao tác làm bài tập.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 2. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 399
Sắp xếp theo

    Đề KSCL đầu năm lớp 9

    Xem thêm