Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 5

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 5 được VnDoc biên soạn, kèm đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Đề đưa ra gồm 2 phần, trọng tâm kiến thức các bạn học sinh đã được học. Nhằm đảm bảo cho đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh.

Các bạn có thể làm bài test trắc nghiệm nhanh tại link: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 5)

Hy vọng với Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa này còn giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình ra đề cũng như ôn tập Hóa học 9. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Đề số 5

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mg=24, O=16, Mn=55, Zn=65, H = 1, Al = 27, K=39

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây là oxit axit?

A. SO2, SO3, N2O5, FeO

B. SO3, CO2, P2O5, N2O5

C. CO2, Na2O, P2O5, N2O

D. BaO, P2O5, CO2, N2O5

Câu 2. Dãy nào sau đây tác gồm các oxit tác dụng được với nước?

A. CO2, N2O và FeO

B. MgO, ZnO và SO3

C. P2O5, Na2O và SO3

D. K2O, CO và CaO

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất tinh khiết

A. NaCl

B. Nước chanh

C. Dung dịch NaCl

D. Sữa tươi

Câu 4. Chất nào dưới đây được người ta sử dụng điều chế oxi trong công nghiệp

A. KClO3

B. KMnO4

C. KNO3

D. H2O (điện phân)

Câu 5. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

B. CaO + H2O → Ca(OH)2 + H2

C. FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Fe(NO3)2

D. SO3 + H2O → H2SO4

Câu 6. Hòa tan 75 gam muối NaCl vào 150 gam nước ở 20oC thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là:

A. 60 gam

B. 50 gam

C. 75 gam

D. 50gam

Câu 7. Biết S có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp qui tắc hóa trị trong các công thức dưới đây

A. S2O3

B. SO3

C. SO2

D. S2O2

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành và cân bằng phương trình phản ứng dưới đây

a) Fe + H2SO4 loãng

b) H2 + Fe2O3

c) Cu + Ag2SO4

d) CaO + H2O →

e) Fe + H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 2. (2 điểm) Có 4 lọ riêng biệt: nước cất, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4, dung dịch dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được chất trong mỗi lọ trên

Câu 3. (2 điểm) Để oxi hoàn toàn 2,7 gam Al

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng

b) Tính số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên.

Câu 4. (1,5 điểm) Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và bột Zn cần 3,36 lít khí O2 (đktc). Biết khối lượng của Mg là 2,4 gam. Xác định thành phần, phần trăm của 2 kim loại Al, Mg trong hỗn hợp?

Đáp án Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

1 2 3 4 5 6 7
B C A D A B C

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

b) 3H2 + Fe2O3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + 3H2O

c) Cu +Ag2SO4 → CuSO4 + 2Ag

d) CaO + H2O → Ca(OH)2

e) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 2.

Trích mẫu thử đánh số thứ tự

Dùng quỳ tím để nhận biết được dung dịch H2SO4 làm quỳ tím chuyển sang đỏ, dung dịch NaOH quỳ tím chuyển màu xanh.

Hai chất còn lại không làm quỳ tím đổi màu. Cô cạn chất còn lại chất nào còn cặn là dung dịch NaCl

Câu 3.

a) nAl = 0,1 mol

PTHH:

2Al + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al2O3 (1)

0,1 mol → 0,15mol

Dựa vào phương trình (1) ta có nO2 = 0,1 x 1,5 = 0,15 mol

Thể tích của O2: 0,15 x 22,4 = 3,36 lít

b) PTHH:

2KMnO4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

0,3 mol ← 0,15 mol

Dựa vào phương trình (2) ta có n KMnO4= 0,15 x 2 = 0,3 mol

Khối lượng KMnO4: 0,3 x 158 = 47,4 gam

Câu 4.

nO2 = 33,6/22,4 = 1,5 mol; nMg = 2,4/24 = 0,1 mol

PTHH:

2Mg + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2MgO (1)

2Zn + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2ZnO (2)

Số mol O2 ở phương trình số (1): nO2 = 1/2nMg = 0,1 mol

=> nO2 ở phương trình (2) là: Tổng số mol oxi - nO2 ở phương trình (1)

= 0,15 - 0,1 = 0,05 mol => nZn = 0,1 mol => mZn = 0,1 x 65 = 6,5 gam

%mMg = 2,4/(2,4 + 6,5) x 100 = 26,97% => %mZn = 100% - 26,97% = 73,03%

......................

VnDoc đã giới thiệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 5 có đáp án lời giải chi tiết. Nội dung bám sát kiến thức các bạn đã được học, từ đó giúp đánh giá đúng năng lực các bạn học sinh. 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 5. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 451
Sắp xếp theo

Đề KSCL đầu năm lớp 9

Xem thêm